Tarkastusvirasto Sipilän hallituksen biotalouden kärkihankkeesta: Puolet tavoitteista saavutettiin

Sipilän hallitus kohdensi biotaloudelle ja puhtaille ratkaisuille yhteensä 323 miljoonaa euroa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi, että Juha Sipilän hallituksen biotalouden kärkihanke saavutti vain noin puolet tavoitteista ja puolet jäi saavuttamatta. Näin siitä huolimatta, että valmistelu ja toimeenpano sinänsä antoivat hyvät edellytykset.

Sipilän hallituksen ohjelman tavoitteiden mukaan Suomi olisi vuonna 2025 bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä. Tätä varten hallitus kohdensi biotaloudelle ja puhtaille ratkaisuille yhteensä 323 miljoonaa euroa.

Tavoitteina oli purkaa alan säätelyä, lisätä uusiutuvan energian käyttöä, lisätä alan työpaikkoja ja parantaa elintarvikkeiden kauppatasetta ja maatalouden kannattavuutta.

”Norminpurkutavoite saavutettiin, ja energia- ja ilmastotavoitteet tullaan saavuttamaan. Työpaikkoja kuitenkin syntyi biotalous- ja cleantech-alalle vain vähän, ja elintarvikkeiden kauppatase ja maatalouden kannattavuus eivät parantuneet”, VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Auri Pakarinen toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat