Uittomäärä nousi reippaasti, taustalla sota ja päästötavoitteet

Ensi vuonna määrä säilynee nykyisellään tai hieman kasvaa.

Uittokausi on päättymässä. Viimeiset lautat ajettiin veteen lokakuussa, ja ne saapuvat perille itsenäisyyspäivään mennessä.

”Uitot ovat sujuneet ihan hyvin. Kasvu oli jopa ennakoitua suurempi”, Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen toimitusjohtajaja ja uittopäällikkö Esa Korhonen kertoo.

Tämän kauden uittomäärä noussee liki 600 000 kuutioon. Se on neljänneksen enemmän kuin edellisvuonna.

Nousun taustalla on kolme tekijää. Venäjän sodan takia kotimainen puunkuljetuskalusto on ollut täyskäytössä, joten myös uiton kysyntä kasvoi. UPM:n alkuvuoden lakolla oli heijastusvaikutuksia, uittohan toimii myös puuvarastona. Lisäksi vaikuttavat ympäristösyyt – uiton kautta yritykset pystyvät päästöjään hieman pienentämään.

”Ja neljäntenä tekijänä tänä vuonna myös Metsähallitus palasi uittoihin seitsemän vuoden jälkeen”, Korhonen kertoo.

Parhaillaan käynnissä on ensi vuoden uittojen suunnittelu ja resurssointi. Uittomäärä säilynee tämänvuotisella tasolla tai kasvaa hieman, Korhonen arvioi.

Hänen mukaansa uitossakin haasteena on osaavien tekijöiden saatavuus. Uitto työllistää hinaajilla ja veteenajossa noin 40–50 henkilöä.

Lisää aiheesta: Uittokausi alkanut Saimaalla, veneilijöiden syytä olla tarkkana lauttojen kohtaamisessa

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa