UPM maksoi puusta viime vuonna 748 miljoonaa euroa, yhteisöveroa maksettiin liki 250 miljoonaa euroa

Kaikkiaan yhtiön Suomen toiminnoista maksettiin vuonna 2022 erilaisia veroja ja maksuja runsaat 692 miljoonaa euroa.

Metsäyhtiö UPM osti Suomessa puuta viime vuonna 748 miljoonalla eurolla, yhtiöstä kerrotaan. Se on liki 60 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Yhtiö maksoi Suomessa yhteisöveroa 247 miljoonaa euroa, mikä on 13 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Summa koostuu emoyhtiö UPM-Kymmene Oyj:n ja sen Suomeen rekisteröidyn 16 tytäryhtiön maksamista yhteisöveroista.

Kaikkiaan yhtiön Suomen toiminnoista maksettiin vuonna 2022 erilaisia veroja ja maksuja runsaat 692 miljoonaa euroa. Yhteisö-, kiinteistö- ja energiaverojen ohella suuria veroeriä olivat työntekijöiden palkoista tilitetyt ansiotuloverot ja sosiaaliturvamaksut sekä verot puunostoista ja osingoista.

Palkkoja UPM maksoi Suomessa viime vuonna noin 395 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa yhtiöllä oli Suomessa 6 273 työntekijää.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat