Vapo möi soita valtiolle, alueet suojellaan osana Helmi-ohjelmaa

Ohjelman tavoitteena on suojella 20 000 hehtaaria soita vuoden 2023 loppuun mennessä.

Energiayhtiö Vapo on myynyt valtiolle 700 hehtaaria luontoarvoltaan merkittäviä soita Keski-Suomesta, Pohjois-Savosta ja Pirkanmaalta. Alueet suojellaan osana uutta Helmi-ohjelmaa, kauppahintaa ei kerrottu.

”Tämä kauppa on tärkeä Suomen luonnon monimuotoisuudelle. Suojeltuja soita tarvitaan niillä asuvien lajien parhaaksi. Soidensuojelu on myös ilmastoteko, sillä luonnontilaiset suot toimivat hiilinieluina ja -varastoina”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Nyt suojelluilta soilta löytyy silmälläpidettäviä ja uhanalaisia lajeja. Suot ovat säilyneet osin ojittamattomina.

Esimerkiksi Kyyjärvellä sijaitseva Kotineva on erämainen laaja suoalue, josta noin puolet on säilynyt ojittamattomana ja vesitaloudeltaan kohtalaisen luonnontilaisena. Kotinevalla elää runsaasti lintulajeja ja se on muun muassa uhanalaisen riekon pesimäsuo.

Pihtiputaalla sijaitseva Lehmisuo on laaja ojittamaton suoalue, jolla kasvaa useita harvinaisia kasvilajeja, muun muassa uhanalaista lapinkämmekkää ja silmälläpidettävää suopunakämmekkää.

Virtain kaupungissa sijaitseva Matolamminneva on laajalti ojittamaton hyvin säilynyt suokokonaisuus. Sen kokonaispinta-ala on 249 hehtaaria, josta suojeltiin kaupan myötä noin 130 hehtaaria.

Viime vuonna käynnistynyt Helmi-ohjelma pyrkii vahvistamaan Suomen luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena on muun muassa suojella 20 000 hehtaaria soita vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämän kaupan myötä koossa on vajaat 1 000 hehtaaria.

Ohjelmalle on varattu tälle vuodelle rahoitusta 42 miljoonaa euroa. Tarkoitus on jatkaa ohjelmaa vuoteen 2030 saakka.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat