Viime vuonna 66 epäiltyä metsälakirikkomusta eteni poliisitutkintaan

Suuri osa epäilyistä koskee metsänkäyttöilmoituksen laiminlyöntiä.

Metsäkeskuksen valvontatyö havaitsi viime vuonna 180 epäiltyä metsälakirikkomusta. Määrä laski roimasti edellisvuodesta, jolloin mahdollisia rikkomuksia havaittiin liki 300 kappaletta. Toisaalta vuonna 2019 epäilyjä oli vain runsaat 100 kappaletta.

Suurin osa epäilyistä koski metsäkäyttöilmoituksen laiminlyöntiä. Erityisen tärkeän elinympäristön hakkuuta epäiltiin 11 tapauksessa, ja kaksi epäilyä liittyi korjuujälkeen.

Epäilyistä 180 metsälakirikkomuksesta 66 tapausta eteni poliisitutkintaan. Poliisi pääasiassa keskeyttää tapausten tutkinnan, näin myös viime vuonna, jolloin sakkorangaistuksia tuomittiin yhteensä 14 kappaletta metsälain vastaisista toimenpiteistä.

Metsäkeskus tekee valvontaa satelliittikuvien avulla, lisäksi tarkastetaan kriittisiä kohteita. Näiden ohella tehdään ennakoivaa työtä, jossa metsänomistajia ja metsäammattilaisia muistutetaan hakkuualueella sijaitsevista erityiskohteista, esimerkiksi liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikoista, muinaismuistokohteista ja erityisen tärkeistä elinympäristöistä.

”Yleensä selvittelyyn tulleet rikkomukset ovat johtuneet inhimillisistä seikoista ja tahalliset rikkomukset ovat harvinaisia. Etukäteen saatava tieto kohteista on parantanut niiden huomiointia”, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Metsäkeskuksesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat