”Ajoitamme puukaupat hintatakuukaudelle”

(Kuvaaja: Sami Karppinen)

Oululainen Jari Rantamaula hoitaa vuonna 2016 perustetun Rantamaulan yhteismetsän metsänhoito- ja puukauppa-asioita. Metsäasioiden hoito on mielekästä vastapainoa satamapalveluita tarjoavan yrityksen toimitusjohtajan työlle.

”Kuulun metsäasioissa perinteisen koulukunnan kannattajiin. Emme kaihda avohakkuuta ja metsänviljelyä ja panostamme taimikonhoitoihin”, Rantamaula kertoo.

Pääasiassa Keminmaassa ja Tervolassa sijaitsevan yhteismetsän puut myydään pystykaupalla ensisijaisesti Metsä Groupille. Tarvittaessa tarjouksia kysytään muiltakin ostajilta.

”Meillä on hoitosopimusasiakkuus Metsä Groupin kanssa. Arvostan kokonaispalvelua, johon luen kilpailukykyisen puun hinnan, kattavat metsänhoitopalvelut sekä puukaupparahojen sijoitusmahdollisuudet.”

Yhteismetsä myy puuta vuosittain merkittäviä määriä. Aloitteen puukaupasta tekee yleensä Rantamaula, ja leimikot hiotaan sopiviksi kokonaisuuksiksi yhdessä metsäasiantuntija Jaakko Postin kanssa.

”Harvennukset tehdään metsän tarpeen mukaan, mutta uudistushakkuita voidaan ajoittaa kysynnänkin perusteella.”

Turvaa puukauppoihin tuo sopimusasiakkuuteen kuuluva puukaupan hintatakuu.

”Ajoitamme puukaupat joulukuun alusta toukokuun loppuun jatkuvalle hintatakuukaudelle. Meillä on tosi hyviä kokemuksia puukaupalle maksettavasta jälkitilistä”, Rantamaula sanoo.

Poiminta hintatilastosta:

Viime vuonna viikolla 25 Lapissa maksettiin harvennushakkuun mäntykuitupuusta keskimäärin15,39 €. Tänä vuonna hinta oli

vastaavana ajankohtana 16,91 €

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus