Sitralta keinoja päästöjen vähentämiseen

Suomella on käytettävissä useita erilaisia teknologioita ja keinoja vähentää päästöjä ja sitoa hiiltä, Sitran tuoreessa raportissa arvioidaan.

Sitran mukaan metsätalouden päästöjä voitaisiin vähentää siirtymällä suometsissä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen, ennallistamalla heikkotuottoiset suometsät, lopettamalla uusien turvetuotantoalueiden raivaus ja jälkikäsittelemällä tuotannosta vapautuva turvetuotantoala.

Nielua taas voidaan kasvattaa esimerkiksi vahvistamalla monimuotoisuutta.

Yksi este näiden keinojen toteutumisessa on, että metsänomistajilta puuttuu kannustimet hiilensidonnan ja monimuotoisuuden kasvattamiseen. Ratkaisuksi esitetään kannustimien luomista: kehitetään hiilikorvausjärjestelmä, jossa metsänomistajille maksetaan tukea hiilivaraston kasvattamisesta. Lisäksi voitaisiin edistää vapaaehtoista hiilikauppaa.

Monimuotoisuuden lisäämiseksi tulisi uudistaa kemerajärjestelmä. Monimuotoisuutta tukevat metsänhoitoratkaisut tulisi laittaa tuen myöntämisen ehdoksi, lisäksi jatkuvapeitteistä ja tasaikäistä kasvatustapaa tulisi kohdella tukien osalta tasapuolisesti.

Pulma on raportin mukaan myös siinä, että nyky-kemera ohjaa tasaikäiseen kasvatukseen suometsissä. Tämän voisi korjata ohjaamalla tuen jatkuvapeitteiseen kasvatukseen suometsissä. Lisäksi suometsissä tulisi luopua kunnostusojitusten, taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon tuista.

Raportissa esitetään myös toimia, joilla ohjataan puun käyttö pitkäkestoisiin tuotteisiin. Esimerkiksi tulisi varmistaa, että polttoon perustumaton lämmöntuotanto on lähtökohtaisesti puun polttoa kannattavampaa. Toisaalta voitaisiin asettaa sekoitevelvoitteita materiaaleille, joissa korvaaminen puupohjaisilla vaihtoehdoilla on järkevää.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito