Tutkimus | Eväitä metsäkeskusteluun

Uusi opas antaa neuvoja toimivaan viestintään.

Puhetta metsästä -viestintäopas on verkossa kaikkien luettavissa.

Miten osallistua julkisuudessa käytävään metsäkeskusteluun? Tähän kysymykseen pyrkii vastaamaan hiljan julkaistu metsäalan viestintäopas.

”Metsäala on nyt aikamoisessa pyörityksessä. Metsäasiat ovat koko ajan esillä, puhuttiin sitten ilmastonmuutoksesta, hiilensidonnasta tai metsänhoidosta. Kaikki metsäammattilaiset joutuvat osallistumaan keskusteluun, halusivat tai eivät”, sanoo opasta hankeryhmän kanssa ideoinut Hämeen ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Antti Sipilä.

Puhetta metsästä -viestintäoppaasta löytyy neuvoja muun muassa siihen, millaista on toimiva viestintä, miten mediaa kannattaa lähestyä, mitkä ovat sosiaalisen median pelisäännöt ja miten selvitä tunteita herättävistä keskustelunaiheista.

Sipilä toivoo, että metsäala pääsisi oppaan avulla irti altavastaajan roolistaan.

”Metsäalalla työskentelevät eivät perinteisesti ole kovin oma-aloitteisia viestijöitä. Sen sijaan, että vastaamme sitten, kun joku kysyy, meidän pitäisi jo etukäteen kertoa, mitä teemme ja miksi. Meidän pitäisi olla ylpeitä työstämme ja tehdä sitä näkyväksi.”

Viestintäopas on suunnattu metsäalan ammattilaisille ja opiskelijoille, mutta Sipilä uskoo, että siitä on hyötyä myös viestintätaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille metsänomistajille. Opas on vapaasti luettavissa osoitteessa puuhuolto.fi/puhetta-metsasta.

Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi oppaan tekoon ovat osallistuneet Metsäteho, Helsingin yliopisto, metsänhoitoyhdistykset, Metsä Group, Stora Enso ja UPM sekä viestintätoimisto Miltton. Oppaan on rahoittanut Metsämiesten Säätiö.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut