Kaistalehakkuun jälkeen

Kaistalehakkuuna hakattu MT:n kuusikko, 1,5 ha, taimikon ikä kuvanotohetkeen 25 vuotta. Runkoluku nyt 2300 R / ha ja kuvio on ennakkoraivattu ja harvennettu, maapohjaa ei muokattu.

Taimikon alkuvaihe oli hieman hankala, aluksi taimikossa oli 1/4 osaa mäntyä ja koivua ja loput kuusta, myöhemmin hirvet söi koivut ja männyt.

Kommentit (3)

 1. metsä-masa

  Kuviolla täysitiheä lähes puhdas kuusentaimikko, mänty ja koivu oli sekapuuna, mutta ne meni hirville. Olen kovasti ihmetellyt niten hirvet löytäkin sekapuut täystiheän kuusen taimikon seasta !
  Reilun 15-18:ta vuotta kiertoaika jatkuu luonnon tuomalla siemenellä, verrattuna sitä viljeltyyn ja jalostettuun taimiainekseen. Kasvatettavissa taimissa on pituuseroja, vaikka taimistoa on tasattu ennekkoraivauksella taimkonharvennuksella.

 2. Verrokkina voi käyttää kuvaani ”17 vuotta istutuksen jälkeen”.
  Joskus ne hirvet löytävät ne koivut ja männyt kuusten seasta. Joskus eivät. Luulisin, että kyse on jostakin maaperässä olevassa tai siitä puuttuvasta aineesta.
  Meillä on esimerkki mm kahdesta lähekkäisestä samana viikonloppuna istutetusta kohteesta, jossa toisesta syötiin männyt ja koivut. Toisesta ei.

 3. metsä-masa

  Kyllä Timpalla on selkeästi parempi kasvuinen kuusentaimikko, jo nyt 1-2 metriä pitempää, vaikka on lähes 10 vuotta myöhemmin viljelty.

  Luonnollisesti tältä kuviolta on taimi- ja istutus kulut jääneet tästä pois, mutta perkaus ja taimikonharvennus on taas lisännyt työkustannuksia.

Metsänhoito Metsänhoito