Elvytystyöryhmä: Tuki pois suometsien kunnostusojituksilta

Työryhmä haluaa tilalle tukia, joilla kasvatetaan metsien hiilinieluja.

Koronakriisin kurittaman talouden elvyttämistä pohtinut työryhmä poistaisi nykyiset metsäluonnon monimuotoisuutta heikentävät tuet. Tilalle työryhmä haluaa tukia, joilla on myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Työryhmä haluaa eroon varsinkin suometsien kunnostusojitusten tuista. Niiden sijaan se ohjaisi rahoitusta tuille, joiden tavoitteena on metsien hiilinielun vahvistaminen.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) asettama työryhmä esittää, että kaikkia valtion elvytystoimia on arvioitava niiden ilmasto- ja luontovaikutusten näkökulmasta.

”Elvytyksen on tuettava yhteiskunnan kokonaisvaltaista murrosta kohti hiilineutraalia, luonnon monimuotoisuutta varjelevaa kiertotalousyhteiskuntaa”, työryhmä toteaa tänään luovutetussa loppuraportissa.

Raportin mukaan kestävien ja korkean jalostusasteen puupohjaisten materiaalien ja biotaloustuotteiden merkitys korostuu jatkossa rakentamisessa sekä öljyperäisten muovien ja tekstiilikuitujen korvaamisessa.

”Puurakentamista ja siihen liittyvää osaamista tulee edelleen vahvistaa ja vauhdittaa”, työryhmä patistaa.

Työryhmän kokoonpano herätti aikanaan huomiota, koska mukaan ei ollut mahtunut yhtään metsätalouden edustajaa. Raportin valmistelun aikana metsäalankin edustajia on kuultu.

Kommentit (1)

  1. Ei työnnä suo tukkia Kristan pitkäaikaisten puutuotteiden tekoon, sahaukseen, sorvaukseen, jos vesi on liian ylhäällä.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat