Euroopassa sekä metsätuhot että metsävarat ovat kasvaneet

Metsätuhot ovat lisääntyneet merkittävästi vuodesta 1950, mutta vielä enemmän ovat kasvaneet Euroopan metsävarat ja vuotuiset hakkuut.

Euroopan metsäinstituutin, saksalaisen Wageningenin yliopiston ja 19 muun eurooppalaisen tutkimusorganisaation selvitys osoittaa, että metsätuhot ovat vuodesta 1950 alkaen vieneet keskimäärin reilut 50 miljoonaa kuutiometriä puuta vuosittain.

Viimeisimpien 20 vuoden aikana on vuosittain tuhoutunut noin 80 miljoonaa kuutiometriä puustoa, mikä on 16 prosenttia vuotuisesta hakkuumäärästä.

Lähes puolet 2000-luvun metsätuhoista ovat aiheutuneet myrskyistä. Vain vajaa viidennes tuhoista on hyönteisten, muun muassa kirjapainajien aiheuttamia. Biologisten tuhojen osuus on lisääntynyt viime aikoina.

Metsätuhojen lisääntymisestä huolimatta metsät ja niiden puuvaranto ovat lisääntyneet voimakkaasti.

Metsiä on nyt 37 prosenttia enemmän kuin 1950-luvun alussa. Samaan aikaan Euroopan puuvaranto on kasvanut 137 prosenttia – siis enemmän kuin kaksinkertaistunut.

Myös metsien hakkuut ovat lisääntyneet 76 prosenttia, mutta ne ovat koko tarkastelujakson ajan olleet alempia kuin puuston kokonaiskasvu.

Tällä hetkellä Euroopan metsät sitovat vuosittain yli 360 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, mutta niiden teho hiilinieluina vähenee samalla, kun metsät vanhenevat.

Koko maailman metsäpinta-ala on vuodesta 1990 alkaen vähentynyt viisi prosenttia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat