Uusi PEFC-standardi hyväksytty – luonnonhoitoon tiukempia vaatimuksia

Jatkossa eläviä ja kuolleita säästöpuita tulee jättää tuplasti aikaisempaan verrattuna.

Metsäsertifiointijärjestelmä PEFC:n kansallinen metsien hoidon ja käytön standardi on saanut kansainvälisen hyväksynnän. Uudet standardit kiristävät varsinkin vaatimuksia metsätalouden luonnonhoidon toimenpiteille.

”PEFC-standardi vaikuttaa laajasti metsätalouden käytäntöihin koko Suomessa. Kuten ulkoinen arviointi osoittaa, uudistetut vaatimukset tulevat vahvistamaan metsätalouden ekologista kestävyyttä tehokkaiksi todennettujen keinojen avulla” toteaa PEFC Suomen hallituksen puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen.

Jatkossa eläviä ja kuolleita säästöpuita tulee jättää tuplasti aikaisempaan verrattuna. Lahopuujatkumoa edistetään tekemällä tekopökkelöitä, mikäli alalla ei ole riittävästi kuollutta puuta.

Vesien laadun turvaamiseksi vesistöjen ja pienvesistöjen ja avosoiden äärelle jätettävät suojakaistat levenevät. Monimuotoisuutta ja metsälajistoa turvataan säilyttämällä sekapuustoisuutta ja tiheikköjä kaikissa metsänkäsittelyvaiheissa.

Tiukentuneet vaatimukset vaikuttavat laajasti Suomen metsien hoitoon ja käyttöön, sillä yli 90 prosenttia talousmetsistä on PEFC-sertifioinnin piirissä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito