Hakkuuaikomukset kasvussa viime vuonna – etenkin tukilla vahva nousu

Jatkuvan kasvatuksen hakkuiden osuus oli kaksi prosenttia.

Hakkuuaikomukset lisääntyivät viime vuonna, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat noin 47 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Alkuvuonna metsäteollisuuden lakot ja lauhat talvikelit vaikuttivat hakkuuilmoituksiin. Syksyllä sahatavaramarkkinoiden elpyessä lisäsi etenkin tukkien hakkuuaikomuksia. Ne kasvoivat viime vuonna liki kolmanneksella, kuitupuun sen sijaan laski 4 prosenttia.

Vuonna 2019 hakkuuaikomusten määrä oli poikkeuksellisen pieni, mikä selittää tukkien hakkuuaikomusten vahvaa nousua.

”Viime vuoden hakkuuaikomukset asettuivat lopulta hyvin lähelle viiden vuoden keskiarvoa. Tämä on erittäin myönteinen tulos, kun ottaa huomioon, kuinka voimakkaasti koronapandemia on vaikuttanut talouteen”, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Jatkuvaa kasvatusta kahdella prosentilla

Pinta-alana hakkuuaikomuksia ilmoitettiin viime vuonna 490 000 hehtaaria. Ensiharvennushakkuita ilmoitettiin 100 000 hehtaaria, myöhempiä harvennuksia 260 000 hehtaaria ja uudistushakkuita 110 000 hehtaaria. Jatkuvan kasvatuksen poiminta- ja pienaukkohakkuita ilmoitettiin 10 000 hehtaaria. Se on 2 prosenttia yksityismetsien hakkuupinta-alasta.

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä metsänkäyttöilmoitusten avulla. Hakkuuaikomus on arvio ilmoitetuista hakkuutavoista ja kertyvistä puumääristä. Metsänkäyttöilmoitus täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuiden aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, mutta pääosin ilmoitetut hakkuut toteutuvat 2–8 kuukauden sisällä.

Hakkuuaikomusten seuranta ei anna samoja tuloksia kuin tilastot toteutuneista puukaupoista ja hakkuista, mutta kuvaa yleensä hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus