Hallinto-oikeus kumosi Karkkilan vaatimuksen maisematyöluvasta

Varsinkin pienet metsänomistajat ovat pulassa kaavabyrokratian kanssa.

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Karkkilan kaupungin vaatimuksen maisematyöluvasta hakkuiden suorittamiseksi kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi merkityllä alueella.

Finsilva oli valittanut maisematyölupaa koskevista Karkkilan rakennustarkastajan ja ympäristölautakunnan ratkaisuista. Hallinto-oikeus kumosi ratkaisussaan kaupungin päätökset ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Finnsilva toivoo, että ratkaisu toimii jatkossa ennakkopäätöksenä vastaavissa tilanteissa.

”Kyse oli siitä, onko rakennustarkastajalla sellaista päätösvaltaa, että hän voi päättää merkittävistä hakkuurajoituksista vasta maisematyölupapäätöksen jälkeen”, kertoo Finsilvan toimitusjohtaja Harri Viitaniemi.

Viitaniemi toivoo maisematyölupiin selkeyttä.

”Tällä hetkellä metsänomistaja on usein riippuvainen kunnan viranomaisen tulkinnasta. Etenkään pienet metsänomistajat eivät tunne byrokratiaviidakkoa, koska he tekevät hakkuita harvoin.”

Finsilva haluaa kiinnittää huomiota kirjaviin käytäntöihin, kun päätökset koskevat asemakaava-alueiden ulkopuolella olevia metsiä. Metsä Groupin maankäyttöasiantuntija Jukka Suhonen on samalla kannalla.

”Kaavat ovat vaikeaselkoisia. Viranomaisen päätöksen on kuitenkin oltava sellainen, että maanomistaja tietää, mitä hän voi tai ei voi tehdä. Hakkuurajoituksille pitää olla perusteltu syy”, hän toteaa.

Karkkilan kaupunki on päättänyt olla valittamatta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Täydennetty Jukka Suhosen kommenteilla  klo 12.28

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut