Kemeratukea myönnetään edelleen nopeutetusti tiehankkeille

Metsäkeskus jatkaa elokuuhun saakka nopeutettua käytäntöä.

Metsäkeskus jatkaa nopeutettua päätöksentekoa kemeratuen myöntämisessä metsätiehankkeille. Tukipäätöksiä on nopeutettu viime kesästä lähtien, koska koronapandemia on vaikeuttanut tiekokousten järjestämistä. Tilanne ei koronan osalta ole helpottunut, joten nopeutettu päätöksenteko jatkuu näillä näkymin elokuun loppuun saakka.

Yksityistien tienpitoon liittyvistä asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Metsäkeskus on aiemmin päättänyt kemeratuen myöntämisestä vasta sen jälkeen, kun tiekunnan päätös metsätietöiden toteuttamisesta on tullut lainvoimaiseksi ja mahdollisen moitekanteen määräaika umpeutunut.

Nopeutetussa prosessissa tukipäätöksen jälkeen metsätietyöt voi aloittaa, ja tukea maksetaan sitä mukaa, kun työt edistyvät. Ensimmäiseen tuen maksamiseksi esitettävään selvitykseen tulee liittää tieto siitä, että tiekuntaa vastaan ei ole nostettu tiehankkeen toteuttamispäätöstä koskevaa kannetta. Jos moitekanne on nostettu, on toimitettava mukana tuomioistuimen ratkaisu ja tieto siitä, että ratkaisu on lainvoimainen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat