Kyselytutkimus: Metsänomistajat kiinnostuneita myymään hiilensidontaa

Puuntuotanto silti metsänomistajille tärkeintä. Jokamiehenoikeuksien nykylaajuus tyydyttää.

Valtaosa suomalaisista metsänomistajista pitää puuntuotantoa metsien tärkeimpänä hyötynä sekä itselleen että Suomelle, ilmenee Metsänomistaja 2020 -hankkeen uusimmasta julkistuksesta. Monet ovat kuitenkin kiinnostuneita myös hiilensidontapalvelun myynnistä.

Kyselytutkimuksen mukaan suurin osa metsänomistajista on tyytyväisiä jokamiehenoikeuksien nykyiseen laajuuteen.

Pellervon taloustutkimuksen, Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa selvitettiin metsänomistajien näkemyksiä metsien tuottamista hyödyistä, hiilen varastoinnin ja sitomisen lisäämisestä sekä ekosysteemipalvelujen myynnistä.

Lisäksi tarkasteltiin metsänomistajien suhtautumista luontoarvojen turvaamiseen sekä jokamiehenoikeuksien laajuuteen.

”Metsänomistajista noin puolet oli kiinnostunut hyödyntämään metsiään taloudellisesti myymällä joko hiilensidontapalvelua tai perustamalla pysyvän yksityisen suojelualueen”, kertoo PTT:n tutkimusjohtaja Paula Horne.

Noin kolmannes metsänomistajista oli kiinnostunut molemmista mutta vajaa kaksi viidesosaa ei kummastakaan vaihtoehdosta.

Hieman yli viidesosa katsoi, että luontoarvojen turvaamista yksityismetsissä tulisi lisätä. Puolet koki nykyisen tason olevan sopiva ja 13 prosenttia arvioi luontoarvoja turvattavan jo liikaa. 15 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

”Metsänomistajista yli puolet oli kiinnostunut luonnonhoidon toteuttamisesta ja luontoarvojen erityisestä huomioon ottamisesta metsiensä käsittelyssä”, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Terhi Koskela.

Metsänomistajista noin kolme neljäsosaa oli tyytyväisiä jokamiehenoikeuksien nykyiseen laajuuteen. Helsingin yliopiston vanhempi tutkija Heimo Karppinen kuitenkin huomauttaa, että kysely tehtiin vuoden 2019 alussa, eikä se siten kuvaa koronapandemian aikana mahdollisesti lisääntynyttä luonnossa liikkumista.

Tyytyväisyys jokamiehen oikeuksien laajuuteen väheni iän myötä, ja naiset olivat hieman miehiä tyytyväisempiä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat