Lisää lehtipuita ja lahopuuta – MTK:lta uusi ympäristöojelma

Hirvikantaa halutaan verottaa, jotta lehtipuita voidaan lisätä talousmetsiin.

MTK on julkaissut uuden monimuotoisuusohjelman. Se ohjaa niin metsä- kuin maataloudenkin kehittämistä siten, että luonnon monimuotoisuus samalla turvataan.

”Ohjelma tarjoaa konkreettisia ratkaisuja sekä yksittäisille tiloille että laajemmin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon”, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kertoo.

Uuden ohjelman mukaan metsien hoidossa, puunkorjuussa ja uusien menetelmien kehittämisessä on otettava huomioon kaikki monimuotoisuuden tasot. Esimerkiksi talousmetsien luontaisia rakennepiirteitä vahvistetaan lisäämällä puuston monipuolisuutta, lehtipuiden osuutta ja lahopuiden määrää. Metsien rakenteen monipuolistamiseksi käytetään erilaisia metsänkäsittelymenetelmiä. Maanpinnan käsittelyissä suositaan kevyintä tilanteeseen sopivaa menetelmää.

Monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet rajataan käsittelyn ulkopuolelle tai käsitellään niitä erityistoimin.

Lisäksi varmistetaan, että maanomistajan kanssa keskustellaan luontoarvoista ja niiden huomioon ottamisesta metsätöitä suunniteltaessa. Siitäkin myös huolehditaan, että toiveet toteutuvat.

Hirvet kuriin

Riistanhoidossa kiinnitetään huomiota muun muassa hirviin. Liian suuri hirvikanta vaikeuttaa lehtipuiden uudistamista, niinpä hirvikantoja rajoitetaan niin, että lehtipuiden kasvatus onnistuu. Ylisuuria riistakantoja vältetään suunnitelmallisella metsästyksellä. Lisäksi vältetään riistaruokinnan haittavaikutuksia.

Soilla lisätään tutkimusta siitä, miten suoluontoa voidaan entistä paremmin suojella metsätalouden yhteydessä. Vesitaloudeltaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia soita ei ojiteta. Lisäksi vähennetään hajakuormitusta.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut