Luke päivitti laskentamallejaan, suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä kutistui

Metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksien arvioihin on liitetty nyt myös arviot hiilinieluista.

Luonnonvarakeskus on pienentänyt arviotaan suurimmasta ylläpidettävissä olevasta aines- ja energiapuun hakkuukertymästä seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Se on nyt 80,5 miljoonaa kuutiota vuodessa, mikä on 3,5 miljoonaa kuutiota vähemmän kuin viime vuonna julkistettu arvio.

Laskun taustalla on muun muassa puutavaralajien laskentamallien päivitys.

”Mallien päivityksen seurauksena hukkapuun määrä lisääntyi, mikä vähentää ainespuukertymää”, toteaa laskelmista vastaava tutkija Hannu Hirvelä Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Myös termit ovat muuttuneet. Aiemmin puhuttiin suurimmasta puuntuotannollisesti kestävästä hakkuukertymästä – tätä on moitittu, koska laskennan ei katsota ottavan riittävästi huomioon kestävyyden eri ulottuvuuksia. Nyt siis puhutaan suurimmasta ylläpidettävästä hakkuukertymästä.

”Se kuvastaa tämän päivän käsitteistössä mielestämme paremmin laskennan sisältöä”, ryhmäpäällikkö Kari T. Korhonen kertoo.

Uudet hiilinieluarviot mukaan

Luke julkaisi uudet arviot metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksista maakunnittain tänään. Laskelmiin on liitetty nyt myös arviot puuston ja maaperän hiilinieluista. Näiden epävarmuus on kuitenkin vielä suuri, Lukesta kerrotaan.

Laskelmien mukaan esimerkiksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa metsät olisivat väliaikaisesti päästölähteitä, jos hakkuissa ylletään suurimpaan ylläpidettävissä olevaan hakkuukertymään. Metsät palaavat kuitenkin nopeasti hiilinieluiksi, jos ne uudistetaan ripeästi täystiheiksi ja niiden elinvoimaisuudesta huolehditaan. Lapissa metsät ovat edelleen nopean kasvun vaiheessa ja toimivat hiilinieluna lähivuosikymmenet.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat