Metsäkeskus toivoo kommentteja alueellisiin metsäohjelmiin

Alueellisten metsäohjelmien 2021-2025 luonnoksista voi antaa palautetta 28. elokuuta 2020 asti.

Alueellisten metsäohjelmien luonnokset ovat luettavissa Metsäkeskuksen verkkosivulla. Sivun kautta voi antaa palautetta valmistelijoille ohjelmaluonnosten viimeistelyä varten. Palautetta on mahdollista antaa 28.8.2020 saakka. Ohjelmaluonnokset on myös lähetetty alueilla lausunnoille metsiä toiminnassaan hyödyntäville tahoille.

Ohjelmat viimeistellään saatujen palautteiden ja lausuntojen perusteella alueellisissa metsäneuvostoissa, jotka hyväksyvät lopulliset ohjelmat kaudelle 2021-2025 syyskuun kokouksissaan.

Suomen metsäkeskuksen laatimien alueellisten metsäohjelmien tavoitteena on metsien mahdollisimman monipuolinen hyödyntäminen ympäristönäkökohdat huomioiden.

Alueelliset metsäohjelmat ovat metsälakiin perustuvia metsien käytön kehittämis- ja toimenpideohjelmia. Ne tukevat osaltaan Kansallisen metsästrategia 2025:n toimeenpanoa.

Ohjelmaluonnokset on laadittu alueellisten metsäneuvostojen johdolla 14 maakunnalle tai niiden yhdistelmille. Metsäneuvostojen tukena ovat olleet metsäkeskuksen asiantuntijat ja valmistelua tukemaan perustetut valmisteluryhmät. Valmisteluryhmissä on ollut osallistujia laajasti metsiin liittyvistä eri sidosryhmistä. Lisäksi metsäohjelma-alueilla järjestettiin avoimet Puhutaan metsästä -tulevaisuuspäivät, joissa kerättiin näkemyksiä valmistelun tueksi. Näkemyksiä on kerätty myös Metsäkeskuksen verkkosivuilla olleen avoimen kyselyn kautta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut