Meto: Metsäasiantuntijoiden työpaine huolestuttaa

Uusi puheenjohtaja Stefan Borgman: Digitalisaatio ei tuo puita metsästä.

Metsäalan asiantuntijoiden ammattijärjestö Meto on huolestunut jäsenistönsä jaksamisesta työpaineiden lisääntyessä.

”Kannatamme kestävää metsätaloutta. Kestävyyden yhtenä kulmakivenä on sosiaalinen kestävyys ja sen tärkeänä osana ihmisten työhyvinvointi”, totesi Meton tuore puheenjohtaja Stefan Borgman Kuopiossa.

Borgmanin mukaan metsäasiantuntijoiden työn vaativuus on kasvanut, mikä tulisi huomioida palkkauksessa.

”Jos sovittu työaika ei riitä tehtävien tekemiseen, pitäisi lääkkeenä olla ylityökorvaukset.”

Borman huomauttaa, ettei digitalisaatio tuo puita metsästä.

”Päinvastoin metsänomistajien monipuoliset näkemykset metsänhoidosta ja julkinen keskustelu metsätalouden hyväksyttävyydestä on lisännyt metsäasiantuntijoiden työtä ja osaamisvaateita.”

Metossa on jäseniä noin 7 000. He työskentelevät luonnonvara-alalla suunnittelijoina, esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- ja korjuutehtävissä, metsänhoidon tehtävissä, toiminnanjohtajina, toimistonhoitajina, neuvojina, luonnonhoidon tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat