Metsäliitto suunnittelee osuusjärjestelmän uudistamista

Uudistus hyödyttäisi aktiivisesti puukauppaa tekeviä jäseniä.

Metsäliitto Osuuskunta suunnittelee osuusjärjestelmän uudistusta, jossa A- ja B-lisäosuudet korvataan Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksilla.

Nykyisin Metsäliiton jäsenillä on perusosuus ja sen lisäksi mahdollisuus sijoittaa A- ja B-lisäosuuksiin. Perusosuudelle maksetaan korkein korko, B-osuuksille matalin.

A-osuuksiin voi sijoittaa vain Metsä Groupin kanssa tehdyistä puukaupoista ja osuuskunnan maksamista osuuskoroista tulleita varoja. B-osuuksiin sijoittamisessa ei ole rajoitteita.

Uudistuksessa A-osuudet on tarkoitus korvata Metsä1-lisäosuuksilla, jotka ovat voimassa kymmenen vuotta kerrallaan ja muuttuvat sitten Metsä2-osuuksiksi.

Sijoitusten säilymistä parempikorkoisina Metsä1-lisäosuuksina voisi pidentää Metsä Groupin kanssa tehdyillä puukaupoilla siten, että jokainen puukaupan euro pidentäisi yhden Metsä1-lisäosuuden voimassaoloaikaa kymmenellä vuodella. Lisäksi puukauppaeurolla voisi merkitä yhden uuden Metsä1-lisäosuuden.

Osuuksien korkoero on merkittävä, sillä osuuskunnan hallitus esittää viime vuodelta maksettavaksi kuuden prosentin korkoa perusosuudelle, viiden prosentin korkoa A-lisäosuuksille ja yhden prosentin korkoa B-lisäosuuksille.

Uudistuksessa myös voitonjako suunnattaisiin aktiivisesti puuta myyville eli puukaupan neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana tehneille jäsenille. Voitonjako maksettaisiin Metsä1-osuuksina.

Osuusjärjestelmän uudistamisesta päättää huhtikuussa kokoontuva osuuskunnan edustajisto. Toteutuessaan uudistus tulee voimaan ensi vuodenvaihteessa.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat