Metsitystukihakemuksia tulvinut Metsäkeskukseen, tukea haetaan isoillekin hankkeille

Metsäkeskuksen mukaan hankkeita on haettu runsaan 5 miljoonan euron edestä.

Metsänomistajien into hakea vajaapuustoisten maiden metsitystukea on yllättänyt viranomaiset. Maaliskuun alussa käynnistynyt haku on tuottanut hankkeita puolitoista kertaa enemmän kuin tänä vuonna voidaan hyväksyä.

Tästä syystä Metsäkeskus onkin esittänyt maa- ja metsätalousministeriölle, että hankkeiden hyväksymismahdollisuutta kasvatettaisiin.

Vireillä runsaan 2 000 hehtaarin metsitykset

Metsäkeskuksen mukaan metsityshankkeita on haettu yhteensä 5,4 miljoonan euron edestä. Kun hehtaarin metsittämishankkeen kustannukseksi 900 euron hoitopalkkioineen lasketaan keskimäärin 2 600 euroa, joten metsityshankkeita on vireillä reilut 2 000 hehtaaria.

Hankkeiden keskikoko on 6,2 hehtaaria. Mukana on myös todella suuria, lähes sadan hehtaarin hankkeita. Näin suuria hankkeita ei kuitenkaan voida kerralla rahoittaa, koska metsitystuki on de minimis -tukea ja sen yläraja tilaa kohti on 200 000 euroa.

Erityisesti halpoja turvekenttien pohjia ostaneet sijoittajat näyttävät innostuneen hakemaan metsitystukia, mikä selittää sen, että osa hankkeista on todella suuria. Hoitopalkkioineen metsitystuki ylittää usein turvekenttien hehtaarihinnan.

Tukea myös hieskoivulle

Metsäkeskuksen mukaan ensimmäisiä rahoituspäätöksiä päästään tekemään huhtikuussa. Näin myös ensimmäisiä metsityksiä ehdittäneen tekemään jo tämän kevään aikana.

Metsitystukea maksetaan puuttomien alueiden viljelyyn ja viljelytuloksen varmistamiseen. Viljelytuen voi saada kaikille metsälaissa kasvatuskelpoisiksi määritellyille puulajeille, myös hieskoivulle, toisin kuin julkisuudessa on kerrottu.

Käytännössä tosin hieskoivun taimia tai siementä ei ole saatavilla, joten ainoa mahdollisuus olisi kerätä itse siementä ja metsittää turvemaata hieskoivua kylväen.

Metsityksen jälkeen 900 euron hehtaarikohtainen hoitopalkkio maksetaan ilman eri hakemusta kahdessa erässä. Ensimmäinen puolikas kahden vuoden kuluttua metsityksestä ja toinen kahdeksan vuoden kuluttua.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat