Metsäpaloriskien hallinnasta opas metsäammattilaisille

Ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän metsäpalojen vaarapäiviä.

Metsäammattilaisille laaditaan ensi kesään mennessä opas metsäpalojen ennaltaehkäisystä, varotoimista ja vastuukysymyksistä. Tarkoituksena on vahvistaa osaamista riskien arvioinnissa ja ehkäistä näin metsätöiden aiheuttamia metsäpaloja.

Metsäpaloriskin hallinta korostuu metsäammattilaisen työssä erityisesti kuivina hellekesinä. Ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän vaarapäiviä.

Hankkeen työskentelyyn osallistuvat Tapio Oy, Koneyrittäjät ry, Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry ja Bioenergia ry sekä pelastusalan asiantuntijaorganisaatioita. Hanke toteutetaan pääosin alkuvuodesta 2020, jotta opas olisi käytössä tulevana kesänä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut