Metsäteollisuus laatii ilmastotiekartan

Metsäteollisuus vastaa Antti Rinteen hallituksen kutsuun.

Metsäteollisuus aikoo laatia ilmastotiekartan kuvaamaan tietä kohti ilmastoneutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä. Kyseessä on vastaus Antti Rinteen hallituksen ohjelman kohtaan, jonka mukaan hallitus laatii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimialakohtaiset vähähiilisyystiekartat.

Metsäteollisuus ry:n mukaan tiekartta ei valmistuessaan tule kuvaamaan vain sitä, miten ala vähentää omia päästöjään, vaan toimenpiteitä tarvitaan neljässä kokonaisuudessa.

Päästöjä tulee saada alas investoimalla tehtaiden vähäpäästöiseen teknologiaan sekä vähentämällä päästöjä metsäteollisuuden koko toimintaketjussa. Samalla hiilivuoto tulee estää vahvistamalla suomalaisten tehtaiden toimintaedellytyksiä.

Kolmanneksi, hiilivarastoja tulee kasvattaa huolehtimalla metsien kasvusta ja elinvoimasta. Neljänneksi, teollisuuden tulee kyetä valmistamaan yhä enemmän tuotteita, jotka korvaavat fossiilisia, uusiutumattomia materiaaleja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat