Metso-ohjelman jatko puntarissa – sulauttaminen Helmi-ohjelmaan mahdollista

MTK pitäisi kiinni itsenäisestä monimuotoisuusohjelmasta.

Metso-monimuotoisuusohjelma saattaa loppua vuonna 2025, kun nykyinen ohjelmakausi päättyy. Sen jälkeen metsien monimuotoisuudesta huolehdittaisiin mahdollisesti osana Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Helmi-ohjelma vuodelle 2030 on parhaillaan valmistelussa. Valmistelussa pohditaan, miten metsien suojelu ja luonnonhoito jatkossa hoidetaan. Yhtenä vaihtoehtona on Metson jatkon sisällyttäminen Helmi-ohjelmaan.

”Uhanalaisuusarviointien perusteella nyky-Metso ei riitä: tarvitaan lisätoimia ja volyymiä. Töitä riittää Metson jälkeiselle ajalle”, ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen ympäristöministeriöstä kertoo.

Hän kertoo, että tällä hallituskaudella Metso-ohjelman toimia täydennetään Helmi-ohjelman rahoituksella. Metsossa ei esimerkiksi ole toimenpiteitä ja rahoitusta luontotyyppien ja lajien rajauskohteiden hoitotoimille, esimerkiksi monille lehtokohteille. Myös suojelualueilla tehtävän luonnonhoidon volyymiä on voitu kasvattaa Helmi-rahoituksella.

Metso-ohjelmaa ei olla ajamassa alas, vaan se jatkuu nykyisillä tavoitteilla ja toimenpiteillä vuoteen 2025.

”Metsosta on periaatepäätös vuoteen 2025 saakka. Sitä ei ole tarkoitus avata”, Rautiainen-Gummerus kertoo.

Helmi-ohjelman valmistelu jatkuu ensi vuoden maaliskuulle. Tavoite on, että valtioneuvosto päättää ohjelmasta ensi vuoden toukokuussa.

MTK pitäisi kiinni Metsosta

MTK kannattaa Metson säilymistä itsenäisenä suojeluohjelmana. Järjestön mukaan Metso-ohjelma on laajasti tunnettu: siinä on toimivat suojeluvaihtoehdot ja esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset osaavat neuvoa metsänomistajia Metso-sopimuksissa ja -kohteissa.

MTK myös katsoo, että Metso-ohjelmassa maa- ja metsätalousministeriö sekä Metsäkeskus pääsevät osallistumaan tasapuolisemmin ohjelman toteutukseen.

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Metsäisten elinympäristöjen lisäksi ohjelmassa paneudutaan soiden, lintuvesien, perinnebiotooppien ja pienvesien sekä rantaluonnon suojeluun.

Ympäristöministeriö valmistelee ohjelmaa yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Blogit ja Kolumnit

Keskustelut

Kuvat