Metso-rahaa hieman lisää, ympäristötuen määrä yhä kaukana tavoitteesta

Tänä vuonna ympäristötukeen ja luonnonhoitoon on varattu 9 miljoonaa euroa.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Metso-monimuotoisuusohjelman ympäristötuelle ja luonnonhoitotöille tälle vuodelle rahoitusta yhteensä runsaat 9 miljoonaa euroa. Se on 2 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Mikäli ohjelman tavoitteisiin – luonnonhoitoa ja ympäristötukea 82 000 hehtaarilla vuoteen 2025 mennessä – haluttaisiin päästä, pitäisi summa lähes tuplata seuraaviksi vuosiksi, ministeriöstä todetaan.

Tämän vuoden potista runsaat 8 miljoonaa euroa suunnataan 10-vuotisten ympäristötukisopimusten tekoon ja runsas miljoona euroa luonnonhoitohankkeisiin. Tavoitteena on tehdä ympäristötukisopimuksia 3 800 hehtaarille, luonnonhoidossa toteutustavoite on 250 hehtaaria.

Tänä vuonna päättyvät 1 100 metsänomistajan kanssa tehdyt ympäristötukisopimukset, noin 5 300 hehtaarilta. Tästä noin puolet on vähäpuustoisia elinympäristöjä, joita ei enää pääsääntöisesti rahoiteta. Tavoite on kohdentaa rahoitus monimuotoisuusarvoltaan merkittävimpiin kohteisiin sekä parantaa arvokkaiden luontokohteiden kytkeytyvyyttä, ministeriöstä linjataan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat