Rakennusteollisuus: ”Tärkeintä on leikata rakennusten energiankäyttöä”

Myös rakennusmateriaalien valmistuksen päästöjen vähentäminen on yksi keino hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Rakennusten suurin kasvihuonekaasujen päästölähde on niiden energiakulutus. Rakennusteollisuus RT:n selvityksen mukaan se muodostaa kolme neljäsosaa koko rakennetun ympäristön vuotuisesta hiilijalanjäljestä. Viimeisestä päästöneljänneksestä puolet tulee rakennusmateriaaleista: siitä betonirakennusten osuus on noin kaksi kolmasosaa ja puurakennusten vajaa neljäsosa.

”Laskelmat vahvistavat, että nopeiden päästövähennysten aikaan saamiseksi tärkeintä on leikata nykyisen rakennuskannan energiankulutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, kuten lämmön talteenottoa ja esimerkiksi lämpöpumppujen tai aurinkoenergian parempaa hyödyntämistä”, Rakennusteollisuuden ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen sanoo.

RT:n mukaan myös kaikkien rakennusmateriaalien valmistuksen päästöjen vähentäminen on yksi käytettävistä keinoista hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Selvitys on osa Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan laadintaa. Seuraavaksi haetaan tehokkaita keinoja päästöjen vähentämiseksi ja asetetaan tavoitteet vuodelle 2035. Tiekartan pitäisi valmistua kesäkuun alussa. Tiekartta tehdään yhteistyössä ympäristöministeriön ja sidosryhmien kanssa, laskelmista ja toteutuksesta vastaa Gaia Consulting

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut

Kuvat