Ruotsin metsäsertifiointi pienessä kasvussa

Metsätalouden ulkopuolelle jätettävällä alalla kytkös sertifiointiin.

Ruotsissa PEFC- tai FSC-sertifioinnin piirissä oleva metsäala nousi viime vuonna 14,8 miljoonaan hehtaariin, metsävirasto Skogsstyrelsenin tuore tilastojulkistus osoittaa. Määrässä on kolmen prosentin ja 391 000 hehtaarin kasvu vuodesta 2016.

Sertifiointiin liittymisestä seuraa, että metsänomistajan on jätettävä tietty osuus metsästään metsätaloustoimien ulkopuolelle. Näiden alojen määrä nousi 1,2 miljoonaan hehtaariin, jossa niinikään oli kolmen prosentin kasvu, mikä tarkoittaa 36 000 hehtaaria.

Metsätaloustoimien ulkopuolelle jätetty ala kattaa 5,1 prosenttia Ruotsin tuottavasta metsäalasta, ja siitä 38 prosenttia on yksityisillä metsänomistajilla.

Ruotsin tuottavasta metsäalasta on sertifioitu kaikkiaan 63 prosenttia. Yksityisten metsänomistajien omistamasta metsäalasta on sertifioitu 32 prosenttia, kun muilla metsänomistajilla eli pääasiassa yhtiöillä osuus on 94 prosenttia.

Sertifioiduista metsistä metsätalouden ulkopuolelle on jätetty 6,8 prosenttia ja sertifioimattomista 2,3 prosenttia.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat