Satelliitti tähystää taimikoiden vesakoitumista

Jatkossa taimikonhoidon tarve voidaan todeta avaruudesta käsin.

Suomalainen satelliittikuvien hyödyntämiseen keskittynyt startup-yritys Terramonitor Oy on kehittänyt menetelmän, jolla hoidon tarpeessa olevat taimikot voidaan löytää Sentinel-satelliittien kuvien avulla.

Yhtiö kutsuu tuotettaan VESA-indeksiksi, jota se tarjoaa metsäammattilaisten työvälineeksi. Vesakoituineiden taimikoiden tunnistaminen perustuu satelliitin ottamiin infrapunakuviin eli niin sanottuihin väärävärikuviin. Lehtipuuston heijastama infrapunasäteily erottuu havupuuston välittämästä.

VESA-indeksi muodostetaan kymmenen metrin levyisille ja pituisille ruuduille määritettävin tiedoin. Teknisesti tiedot voidaan yhdistää esimerkiksi Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun metsätietoihin.

”Vesakoiden kartoituksen tarkkuus riittää hyvin myös 1–2 hehtaarin aukeille. Lisäksi pystymme määrittelemään vesakon tiheyden vaihtelut taimikkokuvioiden sisällä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa VESA-indeksin perusteella voitaisiin määrittää jopa taimikonhoidon työn vaikeutta”, Terramonitorin toimitusjohtaja Joni Norppa kertoo.

Hän korostaa, että satelliittikuviin perustuva tieto päivittyy nopeasti ja saadaan käyttöön viiveittä, toisin kuin laserkeilauksella kerätty tieto.

Menetelmää on kehitetty yhdessä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa.

Norpan mukaan yhtiö alkaa seuraavaksi testata VESA-indeksin käyttökelpoisuutta Metsähallituksen kanssa. Metsäkeskus kehittää vastaavaa menetelmää toisen tahon kanssa.

VESA-indeksi on käyttövalmis tuote metsätalouden käyttöön. Tällä hetkellä yhtiö lupaa maakunnan laajuiset vesakoitumistiedot 990 eurolla.

”Kehitämme jatkuvasti menetelmiä satelliittikuvien tulkitsemiseksi. Kuvatiedon analysointi perustuu tekoälyyn, mikä alentaa tuotetun tiedon hintaa.”

Terramonitor on toiminut pari vuotta. Sen liikevaihto on muutamia satojatuhansia euroja, ja sillä on kahdeksan työntekijää.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat