Syysistutukset vauhdissa valtion metsissä, etelässä on kokeiltu ensi kertaa sekaviljelyä

Kainuussa ja Pohjanmaalla istutettavaa oli tavallista enemmän, Metsähallituksesta kerrotaan.

Sekaviljelyä kokeiltiin nyt valtion metsissä ensimmäistä kertaa. Luonnonvarakeskuksen tulosten mukaan mänty ja kuusi kasvavat sekaviljelykohteilla yhtä nopeasti, kunhan metsä on hyvin hoidettu. (Kuva: Metsähallitus/Simo Noponen)

Metsähallituksen syysistutukset ovat parhaillaan käynnissä Etelä-Suomen, Kainuun, Pohjanmaan ja Lapin valtion metsissä. Etelässä töitä tehdään syyskuun loppuun, Kainuu-Pohjanmaalla ja Lapissa lopetetaan jo syyskuun puolivälissä.

Tänä syksynä istutettavaa on yhteensä vajaat kuusi miljoonaa tainta, joista Etelä-Suomen osuus on kolme miljoonaa tainta. Suurin osa taimista on mäntyä.

Kainuussa ja Pohjanmaalla on tänä syksynä istutettavaa on tavallista enemmän, noin 1,7 miljoonaa tainta, sillä nyt korjataan vuoden 2021 Paula-myrskyn jälkiä.

“Viime vuonna tehtiin myrskyn takia poikkeuksellisen paljon maanmuokkauksia ja iso osa siitä alasta istutetaan tämän kesän ja syksyn aikana. Taimia istutetaan pari miljoonaa enemmän kuin tavallisesti. Paula-myrskyn viljelyrästit saadaan tänä vuonna hoidettua loppuun”, Metsähallituksen metsänhoitopäällikkö Tarmo Myllymäki toteaa tiedotteessa.

Kuusta ja mäntyä samalle alalle

Etelä-Suomessakin kuusen istutusmäärä oli mäntyä pienempi. Tämä selittyy jatkuvan kasvatuksen hakkuiden lisääntymisellä. Jatkossa taimimääriin voi vaikuttaa myös sekaviljely, joka otettiin tänä vuonna käyttöön ensimmäistä kertaa.

Sekaviljelyssä samalla uudistusalalle istutetaan samalla kertaa useampaa puulajia, tänä vuonna kuusta ja mäntyä. Sekaviljelyä tehtiin Etelä-Suomen valtion metsissä yhteensä 200 hehtaarilla.

”Kokemukset sekaviljelystä ovat olleet mielestäni hyviä ja taimien sekoitus onnistunut pääosin odotetusti”, metsänhoidon operaatioasiantuntija Simo Noponen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä kertoo.

Sekaviljelyyn soveltuvat parhaiten tuoreet kankaat tai vastaavat turvekankaat. Sekaviljely kannattaa kohdistaa ensi sijassa tuhoriskialueille, joissa riskinä ovat lumi-, hirvi-, tuuli- ja versoruostetuhot.

Syysistutuksilla tasataan työmääriä

Lapissa Metsähallituksen istutusmäärä nousi tänä syksynä. Taimia, lähinnä mäntyä, laitetaan maahan 800 000 kappaletta.

”Se on enemmän kuin normaalisti. Näin pyritään tasaamaan istuttajaresursseja”, metsänhoitopäällikkö Olli Lipponen Metsähallituksesta kertoo.

Kun kevään istutukset lasketaan mukaan, Lapissa istutetaan tänä vuonna noin kolme miljoonaa tainta.

Lisätty Lapin osuus klo 13.45.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat