Viidesosa nuorista metsänomistajista asuu Uudellamaalla

Itä-Suomen yliopiston tutkimus tuo uutta tietoa nuorista metsänomistajista.

Suomessa on noin 18 400 16-30-vuotiasta metsänomistajaa, Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus kertoo. Määrä on noin 3,5 prosenttia Suomen kaikista henkilömetsänomistajista.

Suurin osa nuorista metsänomistajista omistaa metsää yhdessä jonkun toisen kanssa. Vain neljännes omistaa metsää yksin. Naisia oli 38 prosenttia.

Metsänomistus lisääntyy iän mittaan. 16-vuotiaita metsänomistajia maastamme löytyy noin 300, 30-vuotiaita jo noin 2 500.

Nuorilla metsänomistajilla on lukumääräisesti pieniä metsätiloja enemmän kuin suuria, aivan kuten vanhemmillakin metsänomistajilla. Noin kolmannes nuorista omistaa 1-5 hehtaaria metsää, viidennes yli 50 hehtaaria.

Nuorten metsät sijaitsevat usein kaukana kotoa. Metsäomaisuuden pääosa sijaitsee eri maakunnassa kuin kotipaikkakunta 39 prosentilla nuorista metsänomistajista. Naisilla etäomistus on yleisempää (45 prosenttia) kuin miehillä (35 prosenttia).

Viidesosa nuorista metsänomistajista asuu Uudellamaalla, mutta useimmin nuoret omistavat metsiä Pohjois-Pohjanmaalla (11 prosenttia).

Tutkimuksessa on käytetty Suomen metsäkeskuksen tietoja. Tutkimus on osa All youth -tutkimushanketta, jossa selvitetään nuorten tulevaisuuden näkymiä sekä mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut