Hannun hintaseuranta: Huippuhinta taajaman tuntumasta

Syyskuussa metsätilakauppoja tehtiin eniten Pohjois-Karjalassa, mutta varsinainen kuukauden kauppa tehtiin Pirkanmaan Akaalla. Yksityinen ostaja laittoi maakunnan tunnusluvut uusiksi.

Etelä-Suomessa kuten tällä Pirkamaan myyntikohteella on tänä vuonna kaunis ruska. Kuva: Hannu Liljeroos
Maakunta Kaupan
kpl
Myyty
kpl
Myyty
ha
Taimi-
kot, %
Hakkuu-
kypsät, %
Puusto
m3/ha
Tukki-% e/ha e/m3 Hinta-
kerroin
Puusto-
kerroin
Varsinais-Suomi 12 13 314 20 20 139 38 6401 46 1,15 1,34
Satakunta 29 26 637 27 28 131 46 6085 46 1,02 1,23
Häme-Uusimaa 46 43 1185 32 14 103 36 5244 51 1,12 1,44
Etelä-Karjala 27 22 467 19 17 139 38 5713 41 1,00 1,17
Kymenlaakso 34 27 705 24 14 121 36 5306 44 1,05 1,27
Pirkanmaa 83 65 1844 27 15 122 38 5575 46 1,10 1,31
Etelä-Savo 82 61 1506 29 12 115 35 5043 44 0,97 1,24
E- ja K-Pohjanmaa 134 99 2561 26 12 90 25 2955 33 0,96 1,14
Keski-Suomi 91 92 2814 27 11 110 33 4467 41 0,93 1,09
Pohjois-Savo 89 67 2115 22 9 116 30 4424 38 0,96 1,05
Pohjois-Karjala 73 67 2017 30 8 101 27 3732 37 0,93 1,15
Kainuu 62 50 2314 22 9 92 23 2451 27 1,03 1,20
Pohjois-Pohjanmaa 215 156 7079 24 9 81 18 2182 27 1,02 1,21
Lappi 112 72 4535 23 11 69 16 1460 21 0,98 1,16
Koko maa 1089 860 30093 96 27 3361 35
lisäys syyskuu 150 107 4181

Syyskuussa Hannu Liljeroosin tilakauppaseurantaan tuli 151 uutta myyntiin tarjottua kohdetta, joista kymmenen suurinta lähtöhinnan perusteella ovat:

kunta koko pinta-ala, ha lähtöhinta, e m3/ha metsämaalla
Kuusamo 292 580000 136
Kuopio+Kaavi 76 440000 140
Ilomantsi 89 425000 154
Juuka 94 403000 116
Hamina 79 390000 138
Kittilä 174 280000 94
Ruovesi 26 275000 246
Mäntyharju 34 250000 171
Heinävesi 55 230000 132
Ilomantsi 42 109000 161

Uutta myytävää ilmestyi varsin tasaisesti eri maakuntiin, verrattain paljon erityisesti Lappiin. Lapissa välittäjien kirjo on varsin laaja ja myyntikohteita on katsottava usealta eri sivustolta.

Kaikista Liljeroosin tämän vuoden myyntikohteista 72 prosenttia on Metsätilat.fi-sivustoilta. Loput ovat löytyneet noin kolmenkymmenen eri välittäjän ilmoituksista. Paljon kohteita löytyy esimerkiksi Etuovi.com:ista.

Uusia kauppoja solmittiin syyskuussa 107 ja koko vuoden kertymä on 860. Luku on lähellä kahden edellisen vuoden keskiarvoa. Myyty metsämaan ala on noin 30 100 hehtaaria ja metsämaan keskihinta on 3 361 euroa hehtaari.

Erikoista oli se, että syyskuussa allekirjoitettiin eniten kauppoja Pohjois-Karjalan kohteista. Kauppaluku on 21 ja niistä 13 kohdetta meni jollekin institutionaaliselle sijoittajalle.

Kuukauden kauppa

”Kuukauden kauppana voidaan pitää Pirkanmaan Akaalla tehtyä kauppaa. Siinä Akaan kaupunki myi hyvältä paikalta taajaman tuntumasta 136 hehtaarin suuruisen yhtenäisen tilansa.”

Tilan puumääräksi oli arvioitu 20 240 kuutiota (153 kuutiota hehtaarilla). Tilan lähtöhinta oli 700 000 euroa ja kauppahinta 1 320 000 euroa. Ostaja oli yksityinen.

Liljeroos kerää tilastoonsa vain edustavia kauppoja.

”Oliko tämä Akaan kauppa edustava?”, hän kysyy, sillä asia ei ole aina kovin selvä.

”Kaupan hintakerroin on peräti 1,51. Ostajat voivat nähdä myyntikohteessa muutakin kuin metsätalousarvoa.”

Liljeroos otti kaupan tilastoonsa edustavana kauppana, sillä hyvä sijainti sinänsä on yleinen metsätilan arvoa nostava tekijä. Koska kohde on suuri, se vaikuttaa merkittävästi Pirkanmaan keskilukuihin ja esimerkiksi hintakerroin nousi lukuun 1,10.

Sen sijaan Leppävirralla tehtyä isoa kauppaa Liljeroos ei ottanut tilastoonsa, koska siinä oli huomattavasti rantojen tuomaa lisäarvoa. Tila oli 278 hehtaaria ja siinä oli kaavoittamatonta rantaa 8,8 kilometriä. Ostaja on FIM Metsä ja kauppasumma 2 305 000 euroa.

Vapon on pannut myyntiin kymmeniä turvemaavaltaisia kohteita. Ne kohteet, joissa on metsämaata vähintään kymmenen hehtaaria, ovat Liljeroosin seurannassa.

”Tähän mennessä olen kirjannut kymmenen kauppaa. Mitään helppoja myytäviä ne eivät ole.”

Syyskuun suuria edustavia tilakauppoja

kunta pinta-ala lähtöhinta kauppahinta ostaja
Akaa 136 700000 1320000 yksityinen
Rovaniemi 368 517000 501000 OP:n metsärahasto
Muhos 300 595000 644810 Forest Holding Finland I
Joensuu 150 413000 676620 Silvestica Green Forest Finland
Kouvola 44 350000 430000 FIM Metsä
Salo 91 535000 736000 FIM Metsä
Suomussalmi 157 390000 390300 Silvestica Green Forest Finland
Pieksämäki 56 230000 313910 UB:n rahasto NFF III
Varkaus 57 295000 375000 FIM Metsä

Suurimman kaupan teki yksityinen ostaja, mutta muissa ostajana on jokin instituutio.

Instituutioille lähes joka toinen

Syyskuussa instituutiot ostivat 50 kohdetta eli lähes joka toisen. Institutionaalisten ostajien joukko on tänä vuonna kasvanut ja Liljeroosin seurannassa ovat seuraavat suursijoittajat:

Institutionaalisten ostajien ostot tammi-syyskuu, miljoonaa euroa
Silvestica Green Forest Finland 10,9 metsärahasto
FIM Metsä 9,0 metsärahasto
UB-rahastot 8,2 metsärahasto
OP:n metsärahasto 7,6 metsärahasto
Forest Holding Finland I 7,2 merimieseläkekassa
Tornator 3,6 yhtiö
Skogssällskapet Fastighet 2,8 yhtiö
Eri yhteismetsät 2,5
Muut instituutiot 2,4
Metsähallitus 1,4
GreenGold Timberlands I 1,1 metsärahasto
Davvi Metsä 1,0 yhtiö
A Ahlström Kiinteistöt 0,8 yhtiö
yhteensä 58,5

Instituutio-ostajien kauppojen yhteissumma on 58,5 miljoonaa euroa. Kaikkien seurantakauppojen kauppasummat ovat tänä vuonna yhteensä 101,1 miljoonaa euroa.

Seurantatapojen eroja

Liljeroosilta on kysytty, että kuinka on mahdollista, että hänen seurannassa metsämaan keskihinnat poikkeavat Maanmittauslaitoksen virallisista luvuista välillä paljonkin.

”Toki kyse on samasta asiasta, mutta tilastojen tekotavat ovat kovin erilaiset”, Liljeroos toteaa ja luettelee muutamia keskeisiä eroja.

”Valikoin mukaan otettavat edustavat kohteet yksilöllisesti, kun sen sijaan Maanmittauslaitoksen tilasto syntyy konetyönä asetettujen reunaehtojen kautta.”

Esimerkiksi jos samalla kaupalla myydään tila ja määräala, niin se putoaa virallisesta tilastosta pois – vaikka kyseessä voi olla sinänsä aivan edustava kauppa.

Liljeroosin seurannassa kaupat on tehty julkisesti, kun sen sijaan Maanmittauslaitoksen kaupoissa on mukana myös ei-julkisia kahden osapuolen välisiä kauppoja.

”Lasken metsämaan keskihinnan siten, että jakajana on metsämaan hehtaarit. Maanmittauslaitoksen tilastoissa on mukana myös kitu- ja joutomaat.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut