Jäsenmaksukirje hämmentää, MTK lepyttelee jäsenorganisaatioita

MTK:n uudistettu, myös metsänomistajia koskenut jäsenmaksujen keruu ei ole mennyt ihan putkeen.

MTK:n järjestöuudistus korostaa metsänomistajien MTK-yhteyttä. Tästä vuodesta alkaen heiltä peritään samalla maksulla metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu ja MTK:lle menevä edunvalvontamaksu. (Kuvaaja: Eero Sala)

MTK:n viime vuonna valmiiksi saadun järjestöuudistuksen tavoitteena oli yhtenäistää maataloustuottajien ja metsänomistajien edunvalvontaa. MTK on jo aiemminkin valvonut metsänomistajien etua, mutta järjestöuudistus korostaa metsänomistajien MTK-yhteyttä. Tästä vuodesta alkaen heiltä peritään samalla maksulla metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu ja MTK:lle menevä edunvalvontamaksu.

Jäsenmaksujen jako MTK:n kanssa ymmärretään, mutta jäsenmaksujen hiljattain postitettu saatekirje hämmentää metsänomistajia.

Kirje on otsikoitu: ”MTK:n jäsenmaksut uudistuvat”. Järjestöpolitiikkaan perehtymättömän metsänomistajan voi olla vaikea ymmärtää, miksi hänen pitäisi maksaa MTK:n jäsenmaksua.

Eikä ymmärtämistä helpota sekään, että kirjeen avaussivun taulukossa selostetaan jäsenmaksun perusteita peltohehtaarien ja eläinyksiköiden mukaan. Viittaus omaan metsänhoitoyhdistykseen on pätkä tekstiä kirjeen kääntöpuolella.

Laskusta ei käy ilmi, kuinka laskun summa jakautuu omalle metsänhoitoyhdistykselle ja MTK:lle. Metsänhoitoyhdistykset olisivat halunneet jäsenmaksulaskuihin näkyvän erittelyn.

Maksuperusteet löytyvät MTK:n uudesta Oiva-jäsenpalvelurekisteristä, mutta se on uusi ja vielä takkuisesti toimiva.

”Viestintä epäonnistui”

Osana järjestöuudistusta MTK:n tuottaja- ja metsänomistajajäsenien rekisterit yhdistettiin uudeksi Oiva-jäsenpalvelurekisteriksi. Se on osoittautunut odotettua hankalammaksi, joten jäsenmaksuja on lähtenyt postiin muun muassa entisten puolisoiden ja tai kuolleiden ihmisten nimillä.

Sotku on suututtanut järjestön kenttää siinä määrin, että MTK:n johto joutui lähettämään puheenjohtaja Juha Marttilan ja toiminnanjohtaja Juha Wallinin allekirjoittaman lepyttelykirjeen jäsenorganisaatioille.

MTK:n edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen harmittelee viestinnän virheitä. Järjestöuudistuksen tavoite oli kaikkien jäsenten samanlainen kohtelu ja korostaa, että koko joukko on samaa MTK:ta.

”Kirjeessä avattiin jäsenmaksujen perusteita. Maataloustuottajien maksujen muutokset ovat isommat kuin metsänomistajien, joten kirjeessä keskityttiin niihin. Toki myös metsänomistajien jäsenmaksujen perusteet selvitettiin.”

Hän myöntää, että jäsenmaksun jakautuminen metsänhoitoyhdistykselle ja MTK:lle olisi pitänyt eritellä laskussa.

”Ensi vuoden laskuissa tämä virhe korjataan. Tosin tästä olemme saaneet enemmän palautetta tuottaja- kuin metsänomistajapuolelta.”

Oiva-jäsenpalvelurekisterin epätarkkuudet johtuvat Pyykkösen mukaan yhdistettyjen jäsenrekisterien epätarkkuuksista.

”Jäsenrekisterien yhdistäminen tehtiin y-tunnuksien perusteella ja varsinkaan kaikkien metsänhoitoyhdistysten rekistereissä niitä ei ollut.”

Jäsenmaksukatoa pelkääville Pyykkönen vastaa luottavansa, että metsänomistajat arvostavat MTK:n tekemää edunvalvontaa.

”Eikä jäsenmaksu-uudistus juuri muuta useimpien metsänomistajien jäsenmaksuja. Tuottajapuolella jäsenmaksuja saattaa jäädä enemmänkin maksamatta, koska jäsenmaksut saattavat nousta sadasta kahteen sataan euroon vuodessa.”

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat