Reppuruiskulla Tricoa levittämään

Trico-hirvikarkotteen levittäminen taimikkoon on työläs, mutta tutkitusti toimiva tapa ehkäistä hirvituhoja.

Syys-lokakuun poutapäivät ovat oikea hetki levittää Trico-hirvikarkotetta taimikkoon. Pääasiassa lampaanrasvasta valmistettu vaalea ja sakeahko Trico on tiettävästi ainoa varmuudella talven yli tehonsa säilyttävä hirvikarkote.

Trico vähentää taimien syöntiä, koska käsitellyt taimet eivät makunsa ja hajunsa vuoksi kelpaa hirvieläimille.

Metsänomistajan näkökulmasta Tricon ruiskuttelu on turhauttavaa ja ylimääräistä aikaa vaativaa työtä, mutta nykyisillä hirvitiheyksillä se on monessa kohteessa aitauksen ohella ainoa tapa varmistaa, että männiköissä ja rauduskoivikoissa säilyy kehityskelpoinen puusto.

Pöntöllinen hehtaarille

Metsälehti kokeili kesällä edullisten reppuruiskujen soveltuvuutta booriliuoksen levittämiseen. Samalla syntyi ajatus testata laitteita Tricon levittämiseen.

Siis tuumasta toimeen. Riistakeskuksesta tilaukseen kaksi kymmenen litran pönttöä Tricoa. Yhdelle pöntölle tulee hintaa 50 euroa, kun osa hinnasta kuittautuu hirvien kaatolupamaksuvaroista.

Kymmenen litran luvataan riittävän noin hehtaarin laajuisen alan käsittelyyn, mikä kokeilumme perusteella vaikuttaa pitävän paikkansa. Jokaista taimea ei ole tarpeen käsitellä, vaan työ kannattaa keskittää parhaisiin taimikon harvennuksen jälkeen kasvamaan jääviin puihin. Taimikoiden reuna-alueilla syönti on usein pahinta, joten ne on syytä käydä läpi huolella.

Metsään kannattaa suunnata poutaisena iltapäivänä, kun aamukaste on haihtunut puista. Tricoa on tarkoitus ruiskuttaa mäntyjen latvakasvaimiin viidestä kymmeneen millilitraa puuta kohden.

Kymmenvuotiaassa kylvötaimikossa on paljon aiempia hirvituhoja, joiden seurauksena puusto on erittäin epätasainen. Osa taimista on kolmesta viiteen metriä pitkiä, joten latvakasvaimiin ruiskuttaminen on välillä mahdotonta, vaikka reppuruiskun vajaan metrin mittainen varsi antaakin lisäulottuvuutta.

Koska isommatkin taimet voivat vielä hyvin tulla hirvien katkomiksi, ruiskautan Tricoa kokeeksi puiden rungoille ja oksiin.

10 vuoden ruiskutuskierre

Erittäin kivisessä maastossa mäntytaimikon Trico-käsittelyyn kuluu reppuruiskun kanssa aikaa noin neljä tuntia hehtaaria kohti. Käsittely pitäisi toistaa joka syksy, kunnes taimet ovat kasvaneet hirvituhoriskivaiheen ohi.

Kuivahkon kankaan männikössä tämä tarkoittaa käytännössä jopa kymmenen vuoden ruiskutuskierrettä, mikä ei erityisemmin houkuttele. Hehtaaria kohden tämä tarkoittaisi 40:tä tuntia ylimääräistä työtä ja pelkästään Tricosta aiheutuvaa 500 euron kustannusta.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 18/2021

Kommentit (1)

  1. Kirjoituksesta paistaa läpi amatöörimäisyys ja ymmärtämättömyys mistä on kyse. Tarkoitus on saada hirvi epävarmaksi, pelkotilaan. Trico ja reppuruisku on vain yksi mahdollisuus.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat