Keväinen oja

Talvella hakatun palstan ojitusmätästys käynnissä. Näyttää olevan navero ojille tarvetta.

Kommentit (9)

 1. Ja sieltä sitä taas likaa ja ravinteita vesistöihin pukkaa. Vesistöjä ei vissiin tässäkään urakassa ole ajateltu? Ojitusmätästys on vesistöille pahin kaikista. Ravinteita paljon vapaana liikkumassa maassa ja sinne ojat. Vesistöt kiittää!

 2. Ojitusmätästys on niin haitallinen toimenpide, että pienillekin hankkeille pitäisi vaatia vesistönsuojelusuunnitelmat ja hieman isommille jopa yva. Pitääpä tässä ministeriöä konsultoida.

 3. Tästä on järveen 2 Km ja matkalla monta suvantoa ja hidastetta että järveen männöö puhasta vettä.

 4. metsä-masa

  Tavoite: Maan hyvä puuntuottokyky, ” hyvä kuva aiheesta ” !

  Vesitalouden saaminen kuntoon on uuden arvo taimikon lähtökohta.

  Puuston tasapainoisesta ravinteiden saannista huolehtiminen ja hakkuualueen ojittaminen ja navero-ojilla liika veden ohjailu pois uudistusalalta on oikea työjärjestys.

  Takavuosina tuli paljon vajaatuottoisia pellonmetsityksiä niittypalstoille, koska vesitalouden hoito jäi puutteelliseksi, tai ei tullut hoidettua ollenkaan.

 5. Sitolkka.Se toŕttu jonka pukkaat ehkä joka päivä siihen putken päässä olevaan arabian pönttöön.Kannattas pittää sisällään,niin olis maailma paljo puhtaampi,osaltasi.

 6. Pölijähän sitä on joka metässäi vesirapakkoon tekkee. Huussi löytyy tallin takkaa.

 7. Ojitusmätästys vai naveromätästys ?
  Kuvan ojan perusteella ainakin ojitusmätästystä. Suoraan vesistöihin laskuojan tekeminen ei ole enää sallittua. Ainakaan jos ei ole laskeutuskohtia ja lietekuoppia välissä. Soiden ja soistuneuden kohtien käyttö suodatukseen olisi paras vesiensuojelukeino myös ojitusmätästyksissä.

  N. 5 %:a omakotitalojen vessoista on kuivakäymälöitä. Pakastavia tai kompostoivia. Puhtaan veden käyttö vesivessoissa on melkoista haaskausta, jota voisi vähentää esim. 2-kertaisella vesiverkostolla, mutta melko kalliiksi sen rakentaminen voisi tulla. Kovin monessa maassa ei riitä vesivessoihin puhdasta vettä. Espanjassakin jopa vihannesviljelyssä käytetään jätevettä ; siksikin kannattaa suosia kotimaisia vihanneksia.

 8. Maanmuokkauksiin ei vaadita ojitussuunnitelmia, vaikka käytännössä ojitusmätästys on ojitusta ja vesistövaikutuksiltaan paljon pahempaa. Ei saisi tehdä laskuojia suoraan, mutta usein maanmuokkauksilla tehdään. En ole koskaan ymmärtänyt fetissiä sotkea sitä itteään puhtaaseen veteen.

 9. Et sitte omista metsiä alueilla joissa on vesitasapainon kanssa ongelmia.Onnittelut siitä.

Metsänhoito Metsänhoito