Istutustavoissa ei odotettuja muutoksia

Valtaosa taimista istutetaan yhä keväisin ja käsin, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan.

Suomen metsiin istutetaan vuosittain runsaat 160 miljoonaa tainta. Istutuksista valtaosa tehdään keväisin ja käsin.

Kasvuodotuksista huolimatta syysistutusten osuus ei ole noussut, vaan se on pysynyt noin 15 prosentissa koko vuoden metsänistutuksista. Koneellisen työn osuus on vain prosentti kaikista istutuksista.

”Koneistutuksen tuottavuutta ei ole pystytty nostamaan riittävästi viime vuosina, jotta se olisi kannattavaa metsurityöhön verrattuna. Pienentyneet työmäärät johtavat myös siihen, etteivät urakoitsijat investoi uusiin laitteisiin”, sanoo metsänhoidon asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Koneistutuksen leviämistä hillitsee myös meikäläiset pienehköt – keskimäärin 1,5 hehtaaria – uudistusalat. Pienillä aloilla koneistutus on usein taloudellisesti kannattamatonta.

Remes muistuttaa, että kaikkia kolmea kotimaista pääpuulajia voi istuttaa sopiville kohteille syyskuun loppuun saakka. Syysistutuksilla voitaisiin tasata työruuhkia sulan maan aikana.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito