Jatkuvalle kasvatukselle oma yhdistys

Silva ry haluaa haastaa vallitsevat metsähoitokäytännöt.

Jatkuvaa kasvatusta edistämään on perustettu oma yhdistys. Silva ry:n tavoitteena on välittää tietoa jatkuvapeitteisestä metsänhoidosta ja siten ”edistää metsäluonnon monimuotoisuutta, monikäyttöisyyttä, ympäristönsuojelua ja metsänomistajalle kannattavaa metsätaloutta”.

Uuden yhdistyksen mukaan jatkuva kasvatus tarjoaa metsänomistajalle paremman tuottavuuden ja alhaisemmat metsänhoitokustannukset, turvaa metsien säilymisen todellisina hiilinieluina sekä lisää talousmetsien luonnon monimuotoisuutta.

Yhdistyksen puheenjohtaja on entinen maanviljelijä, nykyinen henkinen valmentaja sekä meditaatiokouluttaja Sampo Manninen. Varapuheenjohtaja puolestaan on säästöpuiden ja kulotuksen vaikutuksista monimuotoisuuteen väitellyt maa- ja metsätieteiden tohtori Mai Suominen. Hallitukseen kuuluu myös jatkuvasta kasvatuksesta kirjan toimittanut tutkija Yrjö Norokorpi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito