Koneyrittäjien Jormakka: Jatkuva kasvatus vaatii korjuulta enemmän

Hitaampaa, kalliimpaa ja altistaa puut vaurioille, toteaa Koneyrittäjien liitto jatkuvasta kasvatuksesta.

Puunkorjuu on jatkuvan kasvatuksen metsissä hitaampaa ja kalliimpaa kuin perinteisissä tasaikäiskasvatuksen metsissä, toteaa Koneyrittäjien liiton metsävaliokunnan puheenjohtaja Mika Jormakka.

Jatkuvan kasvatuksen metsissä hakkuussa poimitaan järeämpiä puita ja jätetään pienempää puustoa kasvamaan. Poimintahakkuissa on varottava alle jäävää puustoa. Työ vaatii Jormakan mukaan koneenkuljettajilta uudenlaista metsänkäsittelytaitoa.

Jatkuvassa kasvatuksessa tulee myös korjuuvaurioita.

”On tutkittu, että keskikokoisista puista jopa 10–20 prosenttia vaurioituu ja merkittävä osa vaurioista on latvakatkoja. Latvakatkoisesta puusta ei käytännössä koskaan saada kunnollista tukkipuuta. Myös taimet voivat vaurioitua. Vaikka jatkuvan kasvatuksen metsän hakkuun tulos on halutun kaltainen, se voi näyttää melko rumalta.”

”Koneyrittäjät tuottavat sitä palvelua, mitä asiakas haluaa. Suhtaudumme neutraalisti erilaisiin metsänkasvatustapoihin. Haluamme silti muistuttaa metsänomistajia siitä, että valitessaan jatkuvan kasvatuksen metsänomistaja samalla valitsee jonkin verran kalliimman ja vaurioille herkemmän hakkuutavan.”

”Jatkuvaan kasvatukseen ei ole järkevää rynnätä suin päin. Ainakin yrittäjät kaipaavat järkevää siirtymäaikaa turhien koneinvestointien välttämiseksi. Tarvitaan myös lisää tutkittua tietoa jatkuvasta kasvatuksesta”, Jormakka toteaa Koneyrittäjien liiton tiedotteessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito