Metsähallitus avasi jo kesätyöpelin, rekrytoi harjoittelijoita eri puolille maata

Noin 60 alan opiskelijaa rekrytoidaan metsätalouden eri tehtäviin.

Metsähallitus on aloittanut ensi kesän harjoittelupaikkojen haun. Kaikkiaan harjoittelijoita rekrytoidaan metsätalouden tehtäviin yhteensä noin 60 henkilöä. Paikat on tarkoitettu metsäalaa opiskeleville.

Harjoittelupaikkoja on tarjolla metsänhoidon ja tienpidon töiden ohjaustehtävissä, korjuun ja kuljetuksen ohjaustehtävissä sekä metsäsuunnittelussa. Opiskelijat työskentelevät Metsähallitus Metsätalous Oy:ssä.

“Työharjoittelu Metsähallituksella on alan opiskelijoille hieno mahdollisuus päästä kehittämään omaa osaamistaan ja saada valmiuksia vastaavan kaltaisissa tehtävissä toimimiseen jatkossa. Monet harjoittelijoistamme ovat myöhemmin työllistyneet Metsähallitukselle, kertoo hallintopäällikkö Jarmo Leskinen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Alueellisesti paikat jakautuvat siten, että niitä on Etelä-Suomessa, Pohjanmaa-Kainuussa ja Lapissa parikymmentä kullakin alueella. Työskentely tapahtuu Metsähallituksen toimipaikoilla ja työtehtäviin sisältyy maastotyötä valtion monikäyttömetsissä.

Haku päättyy 15. tammikuuta. Harjoittelujaksot ovat kestoltaan 3–4 kuukautta.

Kaikki avoimet paikat ovat nähtävissä Metsähallituksen rekrytointisivulla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat