Metsäkeskus: Metsänhoitotöitä tehty viime vuotta reippaammin – kemeraa ehtii hakea syyskuun ajan

Metsäteitä on kunnostettu lähes kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

Metsänhoitotöiden määrä ja kemeratuen käyttö kasvoivat tammi-elokuussa edellisvuoteen verrattuna, Suomen metsäkeskus tiedottaa.

Elokuun loppuun mennessä pienpuuta oli kerätty nuorista metsistä noin 21 000 hehtaarin alalta koko maassa. Se on neljänneksen enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Metsäteitä on kunnostettu lähes kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Myös ympäristötukea ja luonnonhoitovaroja on käytetty viime vuotta enemmän.

Eniten metsänhoidon työmäärät ovat kasvaneet Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Etelä-Karjalassa. Kemeraa on käytetty näissä maakunnissa 40–50 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Satakunnassa, Kainuussa ja Uudellamaalla töitä on tehty samaan tahtiin kuin viime vuonna.

Kemeratukea on käytettävissä nuoren metsän hoitotöihin, terveyslannoituksiin, suometsien hoitoon ja metsätietöihin yhteensä 47 miljoonaa euroa tänä vuonna.

” Esimerkiksi nuorten metsien hoitoon varattua tukea on käytetty reilu kolmannes ja sitä olisi tarjolla vielä noin 23 miljoonaa euroa. Kemeratukia ehtii hakea vielä syyskuun ajan”, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Kemeratukijärjestelmä päättyy vuoden vaihteessa, jonka jälkeen siirrytään uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään, metkaan. Kemeraa metsänhoitotöihin on tänä vuonna saanut noin 14 000 metsänomistajaa.

Luonnonhoitohankkeiden tuki kasvoi

Ympäristötukea ja tukea luonnonhoitohankkeisiin on maksettu noin 6,1 miljoonaa euroa tämän vuoden tammi-elokuussa. Se on yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Luonnonhoitohankkeisiin tukea on maksettu noin miljoona euroa, joka on kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Eniten näitä varoja on käytetty vesiensuojeluun, kuten kosteikkojen, pintavaluntakenttien ja laskeutusaltaiden rakentamiseen sekä monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin.

Ympäristötukea oli maksettu metsänomistajille elokuun loppuun mennessä noin 5,1 miljoonaa euroa, eli pari prosenttia edellisvuotta enemmän.

Ympäristötukisopimuksella metsänomistaja sitoutuu jättämään arvokkaan luontoympäristön hakkuiden ja metsänhoitotöiden ulkopuolelle 10 vuodeksi ja saa korvauksen siitä. Yleisimpiä ympäristötukikohteita ovat olleet vanhat kangasmetsät, joissa on runsaasti lahopuuta, sekä pienvesien välittömät lähiympäristöt ja korvet.

Ympäristötukisopimuksia on laadittu yhteensä noin 2 200 hehtaarin alalle tänä vuonna.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat