Metsäliitto laski osuuspääomille maksettavia korkoja ja uudisti voitonjakoaan

Korkoa osuuspääomille maksetaan viime vuodelta yhteensä 66 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto on päättänyt viime vuodelta omistajajäsenten osuuspääomille maksettavista koroista. Osuuskunnan jäsenen sijoittamille sääntömääräisille perusosuuksille maksetaan korkoa vuoden 2020 tuloksen perusteella 6 prosenttia, mikä on puoli prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna.

Myös lisäosuuspääomille maksettavat korot laskivat. A-lisäosuuspääomalle maksetaan korkoa 5 prosenttia, edellisvuodelta maksettiin 6 prosenttia. B-lisäosuuspääomalle korkoa maksetaan 1 prosentti, vuodelta 2019 maksettiin 2 prosenttia.

Osuuskorot maksetaan jäsenille 6.5.2021. Korkoa maksetaan vuodelta 2020 yhteensä noin 66 miljoonaa euroa, mikä on 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuodelta 2019.

Lisäksi edustajisto hyväksyi voitonjakomallin uudistamisen. Jatkossa osuuskunta haluaa palkita paremmin sen toimintaan sitoutuneita omistajajäseniä ja tuoda laajemmin voitonjaon piiriin nekin aktiiviset puunmyyjät, jotka eivät ole sijoittaneet lisäosuuksiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat