Metsänhoidon suosituksissa päivitettyä tietoa energiapuun korjuusta

Laadukkaassa energiapuun korjuussa turvataan jäävän puuston kasvu, luonnon monimuotoisuus ja vesien puhtaus.

Metsänhoidon ssuosituksia on päivitetty nuorten metsien energiapuun korjuun ja kohteiden valinnan osalta. Suosituksissa tuodaan esille taloudellisia ja ympäristönäkökulmia, joiden avulla metsänomistaja voi päättää energiapuun korjuusta.

Suositusten mukaan kasvatusmetsät ovat sopivia kohteita energiapuun korjuuseen nuoren metsän hoitotoimien ja ensiharvennuksen sekä päätehakkuun yhteydessä. Kohdevalinnassa arvioidaan metsän ravinteikkuus, korjattava energiapuulajike ja sen määrä. Taloudellinen kannattavuus riippuu kertymästä.

Laadukkaassa energiapuun korjuussa turvataan jäävän puuston kasvu, luonnon monimuotoisuus ja vesien puhtaus. Kuivahkoilla ja sitä karummilla kankailla suositellaan jättämään oksat ja hakkuutähteet metsään, sillä niiden neulaset sisältävät runsaasti puuston kasvua hyödyttäviä ravinteita. Myös rehevimmillä kankailla on hyvä jättää osa oksista metsään.

Lehtipuiden latvukset, lahopuu ja tiheiköt ovat tärkeitä monelle eliölle. Ne on suositeltavaa jättää korjuun ulkopuolelle luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Uudistusaloilla on kantojen ja hakkuutähteiden korjuun yhteydessä hyvä muistaa vesiensuojelu ja jättää riittävän leveät suojavyöhykkeet.

Lisäksi on muistettava metsätuhojen torjunta.

”Juurikääpä ei katso, mitä puuta korjataan, vaan voi levitä myös energiapuuksi menneiden puiden kannoilla. Siksi on tärkeää, että myös energiapuun korjuussa huomioidaan tuhoriskit”, kertoo metsien käytön asiantuntija Laura Nikinmaa Tapiosta tiedotteessa.

Metsänhoidon suositukset valmistellaan metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan toimijoiden yhteistyönä. Työtä koordinoi Tapio.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat