Metsänhoitoyhdistysten jäsenmäärät laskussa, pinta-aloissa ei juuri muutoksia

Vuodenvaihteessa jäsenyksiköitä oli vajaat 200 000.

Kun uusi metsänhoitoyhdistyslaki tuli voimaan vuonna 2015, muuttui yhdistyksen jäsenyys metsänomistajille vapaaehtoiseksi. Sen jälkeen jäsenmäärä on ollut tasaisessa laskussa.

”Parin prosentin vuosivauhtia on tultu alaspäin”, toiminnanjohtaja Jouni Tiainen Metsänhoitoyhdistysten Palvelusta kertoo.

Tuorein tieto on vuodenvaihteesta 2021/22, jolloin jäseniä oli 198 000. Tällä ei tarkoiteta henkilöjäseniä vaan y-tunnuksellisia jäsenyksiköitä – näitä voivat olla yksittäisin metsänomistajan lisäksi myös yhtymät kuolinpesät tai avioparit. Käytännössä henkilöjäsenmäärän arvioidaan olevan noin kaksinkertainen, siis 400 000.

Vaikka jäsenmäärä on ollut laskussa, jäsenten metsien pinta-ala on pysynyt samana, Tiainen kertoo. Vuoden vaihteessa se oli 9,6 miljoonaa hehtaaria.

”Tähän vaikuttaa metsämaan luokittelun muutos, mutta myös se, että yhdistyksestä pois jää usein pienimpien tilojen omistajat.”

Suomessa on nykyisin 56 metsänhoitoyhdistystä.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut