Tilastokeskus: Biopolttoaineiden käyttö tieliikenteessä voimakkaassa nousussa

Bioperäisen dieselin osuus tieliikenteen energiakulutuksesta kipusi 15 prosenttiin.

Tieliikenteessä käytettyjen biopolttoaineiden määrä näyttää olevan voimakkaassa kasvussa, Tilastokeskus kertoo. Ennakkotiedon mukaan viime vuonna eniten lisääntyi bioperäisen dieselin kulutus – sen osuus tieliikenteen energiankulutuksesta kohosi 15 prosenttiin. Edellisvuonna se oli 8 prosenttia.

Lukuihin sisältyy kuitenkin vielä epävarmuutta jakeluvelvoitekauden muutoksen takia, Tilastokeskuksesta muistutetaan.

Myös muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö oli nousussa. Tieliikenteessä sähkön kulutus energialähteenä nousi 87 prosenttia, biokaasun 26 prosenttia ja maakaasun ja LNG:n kulutus 13 prosenttia. Näiden osuudet tieliikenteessä ovat kuitenkin vielä pieniä, alle prosentin luokkaa.

Kotimaan liikenteen energiankulutus oli yhteensä 171 petajoulea vuonna 2021, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tieliikenteen osuus siitä oli 93 prosenttia.

Liikenteen biopolttoaineisiin sisältyy erityyppisiä sekoitettuja ja erikseen myytäviä biopohjaisia polttoaineita. Uusiutuva diesel on toisen sukupolven biopohjaista dieseliä, jolla tarkoitetaan muun muassa vetykäsiteltyjä kasviöljyjä. Uusiutuvaa dieseliä voidaan sekoittaa fossiiliseen dieseliin tai käyttää sellaisenaan. Ensimmäisen sukupolven biopohjaisiin dieseleihin kuuluu muun muassa rasvahappojen metyyliestereitä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Artikkelit