Tuhkan hyötykäytöstä laaditaan opas

Suomen lämpö- ja voimalaitosten energiantuotannossa syntyy vuodessa noin 1,3 miljoonaa tonnia tuhkaa, josta suuri osa päätyy kaatopaikoille.

Suomen lämpö- ja voimalaitosten energiantuotannossa syntyy puuta, turvetta ja kivihiiltä polttamalla vuodessa noin 1,3 miljoonaa tonnia tuhkaa. Tästä merkittävä osa ohjautuu vielä kaatopaikoille.

Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla, ja siksi tuhkan hyötykäytöstä laaditaan työopas.

”Tavoitteena on saada tuhkaa enemmän hyötykäyttöön ja samalla edistää tuhkaan liittyvää yritystoimintaa esimerkiksi metsälannoituksessa, metsätien rakentamisessa ja palveluissa. Tämä edistää myös kiertotalouden tavoitteita”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Tommi Tenhola Tapiosta.

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hanke edistää tuhkan hyötykäyttöä. Yhteishankkeessa on mukana Tapio, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Suomen metsäkeskus.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito