Tutki valtion budjettia

Uudesta verkkopalvelusta selviää, miten valtion tämän vuoden menot ja tulot jakautuvat.

Valtionvarainministeriö on laatinut havainnollisen Tutkibudjettia-verkkopalvelun, jonka avulla voi tarkastella, millaisista tuloista ja menoista valtion alkaneen vuoden budjetti muodostuu.

Havainnollisesta palvelusta selviää, miten esimerkiksi rahoitus maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla jakautuu. Yhteensä käytettävissä on 2,6 miljardia euroa, hieman enemmän kuin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla, siitä maa- ja elintarviketalouden osuus on 1,8 miljardia.

Luonnonvarataloudelle on varattu 200 miljoonaa euroa. Siitä suurin yksittäinen menoerä on kemerarahoitus – tänä vuonna 56 miljoonaa euroa, saman verran kuin viime vuonnakin. Metsäkeskuksen toimintaa tuetaan liki 40 miljoonalla eurolla. Hirvivahinkojen korvaamiseen on varattu 5 miljoonaa euroa ja saman verran metsäluonnon hoidon edistämiseen. Lisäksi tuetaan muun muassa kalastusta, riistataloutta ja vesivarojen käyttöä.

Koko budjetin arvioiduista tuloista, yhteensä 55,5 miljardia euroa, valtaosa (46 miljardia euroa) muodostuu veroista ja veroluonteisista tuloista. Ansio- ja pääomaverotuloja arvioidaan kertyvän liki 10 miljardia euroa.

Joitakin ajankohtaisia kokonaisuuksia – esimerkiksi liikenneväylät, veteraanit ja opintotuki – on rakennettu teemoiksi, joissa teeman määrärahat on koottu yhteen. Teemat muodostuvat yhden tai useamman ministeriön hallinnonalan määrärahoista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus