Tutkimus: EU ei saavuta ilmastotavoitteitaan ilman isoja muutoksia metsien käytössä

Hakkuiden vähentäminen on yksi harvoista keinoista, joilla on välitön vaikutus hiilinieluun parin seuraavan vuosikymmenen aikana, tutkimuksessa todetaan.

EU:n vuosille 2030 ja 2050 asettamia Lulucf-tavoitteita ei todennäköisesti saavuteta, ellei metsänkäyttötapoihin tehdä nopeita ja merkittäviä muutoksia, tuoreessa tutkimuksessa todetaan.

Kehityksen taustalla on EU:n metsien hiilinielun heikentyminen. Siihen on tutkimuksen mukaan kolme pääsyytä: metsien kasvun heikentyminen ja hakkuiden sekä puiden kuolleisuuden lisääntyminen. Hakkuiden kasvun taustalla ovat paitsi teollisuuden tarpeet myös luonnontuhojen lisääntyminen.

Metsien kasvua voidaan parantaa esimerkiksi taimiainesta kehittämällä, puulajivalinnoilla, lannoituksella ja oikein tehdyillä harvennuksilla, tutkimuksessa todetaan. Kasvun lisäämisessä haasteena on kuitenkin aika: tuloksia saadaan pitkällä aikavälillä, kun taas ilmastonmuutoksen torjunnassa lähimmät vuosikymmenet ovat tärkeitä.

Puuston kuolleisuuden vähentämisessä avainasemassa ovat muun muassa puulajivalinta sekä sekametsien suosiminen.

Tutkimuksen mukaan hakkuiden vähentäminen on yksi harvoista keinoista, joilla on välitön vaikutus hiilinieluun parin seuraavan vuosikymmenen aikana. Keinoiksi hakkuiden kasvun rajoittamiseksi mainitaan muun muassa kiertoajan pidentäminen ja harvennusvoimakkuuden vähentäminen.

Tutkimuksessa myös todetaan, ettei metsien nieluja voi loputtomiin kasvattaa, joten ilmastotoimia tarvitaan muillakin sektoreilla. Metsien nieluun kuitenkin joudutaan turvautumaan, kunnes laajan mittakaavan ratkaisut hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin saadaan käyttöön.

The role of forests in the EU climate policy: are we on the right track? – tutkmus julkaistiin Carbon Balance and Management -verkkojulkaisussa heinäkuun lopulla.

Kommentit (1)

 1. Euroopan maiden metsätaloudessa on monta asiaa pielessä:
  – Keskustelua johtavat metsää ymmärtämättömät äärisuojelijat, jotka eivät toimi puuston kasvun puolesta.
  – Minkään maan metsänomistajat eivät osaa kunnolla hoitaa metsiään. Suomessa ehkä parhaiten, vaikka meilläkin puustot ovat ylitiheitä, hoitorästejä on valtavasti ja metsät sen kun soistuvat toimivien ojien puutteen takia.
  – Metsien tuhosuojelu (hyönteis-, laho-, tuuli-, tuli-, kuivumis-, boorinpuutos-,) on onnetonta, vaikka juuri se olisi tulevaisuuden kannalta keskeistä.
  – Maiden metsälait eivät kannusta hyvään metsänhoitoon, vaan jopa metsien ryteköitymiseen ja hoitamattomuuteen.
  – Laiskanpulskea metsäteollisuus laittaa onnettoman vähän TTK:yyn eikä mekaanista kehitä juuri kukaan, vaikka juuri puurakentaminen säilöisi hiiltä pois tehokkaasti.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat