”Yksityismetsillä iso rooli hiilensidonnassa” – uusi hanke pyrkii lisäämään lannoitusta

Hankkeessa tarkastellaan myös lannoitteiden kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä.

VTT:n vetämässä hankkeessa ryhdytään selvittämään keinoja metsälannoitusten lisäämiseksi. Koska valtion ja suurmetsänomistajat ovat olleet aktiivisempia lannoittajia, nyt keskitytään erityisesti yksityismetsien lannoitusten esteisiin.

Lannoituksilla voidaan paitsi lisätä metsänkasvua myös vahvistaa hiilinieluja.

”Yksityismetsillä on iso rooli hiilen sidonnassa. Siksi on tärkeää löytää keinoja, joilla metsälannoitusta ja sen hyväksyttävyyttä saataisiin lisättyä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Matti Virkkunen VTT:stä.

Hanke tekee ehdotuksia lannoitusten lisäämiseksi. Lisäksi tarkastellaan lannoitteiden kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä. Tuhkan ja kierrätysravinteiden käytölle tehdään elinkaarianalyysi. Lisäksi selvitetään mineraalilannoitteiden ja typpipitoisten kiertotalous- ja tuhkalannoitteiden käyttökelpoisuutta ja saatavuutta.

Kaksivuotisessa hankkeessa ovat mukana myös Luonnonvarakeskus ja Tapio. Vastuullisella metsälannoituksella ilmastohyötyjä -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Kommentit (3)

 1. Selvä pyy! Olen kantanut tässä korteni kekoon mutta jatkossa lannoitus riippuu siitä, että valtiovalta turvaa yksityismetsästänomistajien lakisääteisen omaisuudenturvan ja pitää huolen, että päätöksenteko metsänhoidossa ja hakkutavoissa säilyy metsänomistajalla. On täysin turha lannoittaa jos yhteiskunta estää investoinnin kotiuttamisen avohakkuiden rajoittamisella. Muistakaahan metsäpolitiikkaa linjaavat tämä. Kivahan se on hiilinieluja kasvattaa mutta kyllä rahallinen tuottokin kuuluu omistajalle.

 2. Kiva juttu mutta pikkujuttu.
  Lannoittamalla liiketaloudellisesti tuottavia kohteita saadaan helposti lisättyä kasvua, mutta suhteessa metsäalueen kokonaisuuteen kasvunlisäys on pieni.
  Lannoitus on helposti hahmotettava asia, mutta merkittävät hiilivaraston lisäykset taitaa vaatia muita keinoja.

 3. Täsmennetään äskeistä.
  Jos kivennäismaan lannoitus antaa lisäkasvua 15 kuutiota hehtaarilla kymmenen vuoden aikana, kymmenen vuoden vaikutusaikana ajan yli summattu puumäärän lisäys on 75 kuutiota.
  Jos keskitilavuus on 120 kuutiota/ha ja kiertoaika 65 vuotta, ajan yli summattu puumäärä on 120*65=7800 kuutiota/ha.
  Siis varttuneen metsän kertalannoitus lisää hiilivarastoa noin prosentilla. Mukavahan sitä on silti tutkia.

Metsänhoito Metsänhoito