10 kysymystä Metsään.fi:stä

Metsänomistaja löytää Metsään.fi-verkkopalvelusta tilansa puustotiedot sekä ehdotuksia hakkuista ja hoitotöistä. Varsinaiseksi metsäsuunnitelmaksi siitä ei kuitenkaan ole.

Kuviokohtaiset puustotiedot ja toimenpide-ehdotukset ovat Metsään.fi:n ydintä.

1. Mikä on Metsään.fi?

Metsään.fi-verkkopalvelu on Suomen metsäkeskuksen asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille. Se löytyy netistä osoitteesta metsaan.fi ja on metsänomistajille maksuton.

Palvelun ydin ovat kuviotiedot, jotka sisältävät puustotiedot, hakkuu- ja hoitoehdotukset sekä tiedot luontokohteista. Palvelun kautta metsänomistaja voi asioida sähköisesti Metsäkeskuksen ja metsäalan toimijoiden kanssa.

Palvelussa on myös muiden julkistahojen tuottamia kartta-aineistoja. Metsään.fi:stä metsänomistaja saa omaa tilaansa koskevat viranomaisrekistereiden tiedot yhdestä paikasta.

2. Miten metsävaratiedot kerätään?

Metsäkeskus kerää metsävaratietoja kaukokartoituksen avulla. Menetelmä perustuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen ja maastossa mitattaviin koealoihin.

3. Onko puustotiedoissa epätarkkuuksia?

Eniten palautetta tulee siitä, että ikä ja puulajisuhteet eivät ole kohdallaan. Vaikka puuston ikä heittäisi viitisen vuotta, se ei metsänhoidon kannalta ole oleellista.

Epätarkkuudet korostuvat pienillä kuvioilla, joiden puusto on vaihtelevaa. Isoilla kuvioilla sekä tasaikäisissä että tasarakenteisissa metsissä tiedot ovat luotettavampia.

4. Voiko puustotietoja päivittää itse?

Tehtyjen toimenpiteiden osalta voi, ne päivittyvät tosin pienellä viipeellä. Kuvioiden rajauksia ei voi muuttaa itse.

5. Entä jos puustotiedoissa on virheitä?

Korjausta voi pyytää ottamalla yhteyttä Metsään.fi:n asiakaspalveluun. Selvät virheet korjataan, mutta puustotietojen pieniä epätarkkuuksia ei korjata, mikäli niillä ei ole vaikutusta tuleviin toimenpiteisiin.

6. Hakkuissa kuviorajat voivat muuttua, milloin ne päivitetään?

Kuviorajat on tähän saakka päivitetty metsävaratietojen päivityksen yhteydessä. Koko maan metsävaratiedot päivitetään kuuden vuoden sisällä, mutta alueittain ajankohta vaihtelee.

Nyt tilanne on muuttumassa. Jatkossa kuviorajoja voidaan päivittää aiempaa paremmin, koska Metsäkeskus alkaa saada hakkuukonetietoa siitä, miten kone on liikkunut leimikolla.

7. Voiko kuviotietoihin tehdä omia muistiinpanoja?

Kyllä, mutta ne ovat metsänomistajan omia tietoja eivätkä esimerkiksi siirry seuraavalle omistajalle.

8. Korvaako Metsään.fi metsäsuunnitelman?

Vain yleisellä tasolla. Suurin ero on, että Metsään.fi:n toimenpide-ehdotukset perustuvat kaukokartoituksen puustotietoihin ja metsänhoitosuosituksiin, mutta metsäsuunnitelma perustuu maastokäynteihin ja myös metsänomistajan erityiset tavoitteet otetaan huomioon. Mikään ei velvoita toimimaan Metsään.fi:n esittämällä tavalla, uudistamisvelvoitetta lukuun ottamatta. Moni metsänomistaja kokee Metsään.fi:n riittävän.

9. Voiko kemera-asioinnin tehdä Metsään.fi:n kautta?

Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon osalta kyllä, myös toteutusilmoitukset voi tehdä Metsään.fi:ssä. Muiden työlajien osalta ei.

Jos kuviorajat eivät noudata Metsään.fi-kuviointia, niin uudet kuviot voi piirtää suoraan palvelussa. Toinen vaihtoehto on tehdä hakemus ja toteutusilmoitus muuta kautta ja piirtää kuviot kartalle.

Metsään.fi:ssä ei ole erikvseen esitetty mahdollisia kemerakelpoisia kohteita. Tuen ehdot eivät ole palvelussa esillä, vaan ne löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

10. Mitä muita ilmoituksia Metsään.fi:n kautta voi tehdä?

Metsänkäyttöilmoituksen, hirvivahinkoilmoituksen ja suojeluselvityksen käynnistämisen.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 8/2020.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito