Kuusta ja rauduskoivua tasatahtiin?

Nykyiset istutuskuuset pysyvät usein kasvukilpailussa luontaisesti syntyneiden rauduskoivujen mukana.

Sekametsien merkitys nähdään entistä suurempana sekä ilmastonmuutokseen varautumisen että monimuotoisuuden kannalta. Valtaosa uudistusaloistamme istutetaan edelleen kuitenkin pelkästään yhdelle puulajille, joka on yleensä kuusi. Voisiko kuusitaimikostakin saada vielä kasvatettua luontaisten taimien avulla tasarakenteisen sekametsän?

”Minun mielestäni voi. Olen jättänyt kuusitaimikoihin jo varhaisperkausvaiheessa aukkokohtiin rauduskoivuja kasvamaan. Kuuset ovat pysyneet hyvin koivujen kasvuvauhdissa mukana”, sanoo jyväskyläinen metsänomistaja ja koneyrittäjä Matti Järvinen.

Osa Järvisen sekataimikoista on jo ehtinyt ensiharvennusvaiheeseen.

”Kasvatus tasarakenteisena on onnistunut hyvin. Olen huomannut, että entisajan kuusen avojuuritaimiin verrattuna pottitaimet kasvavat erittäin paljon paremmin.”

Taimimateriaali ja maanmuokkaus parantaneet kasvua

Luontaisesti syntyneitä koivuja on pidetty perinteisesti uhkana kuusen taimien kasvulle, koska koivut ovat kasvaneet merkittävästi istutuskuusia nopeammin. Jos koivuja ei ole poistettu taimikosta varhaisperkausvaiheessa, ovat koivut päässeet piiskaamaan kuusten latvoja ja hidastamaan niiden kasvua. Tämä käsitys voi kuitenkin perustua osin vanhentuneeseen tietoon.

”Viljelykuusikoiden varhaiskehityksessä on tapahtunut todella iso muutos vuosikymmenten takaiseen. Ero johtuu maanmuokkausmenetelmien kehityksestä, jalostetusta taimimateriaalista ja pottitaimien käytöstä”, kertoo sekametsien kasvatukseen perehtynyt erikoistutkija Saija Huuskonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Huuskosen mukaan alustavat tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että hoidetuissa nuorissa kuusi-koivu sekametsissä ei kuusten ja rauduskoivujen kasvunopeudessa ole enää kovin suuria eroja.

Myös toinen yleinen käsitys koivu-kuusi sekametsistä on kumoutumassa. Rauduskoivun kasvattaminen kuusikon seassa ei nimittäin uusimpien tietojen mukaan lisääkään puuston kokonaiskasvua.

”Mutta monimuotoisuuden ja metsätuhoihin varautumisen kannalta sekapuustoisuuden suosiminen on erittäin perusteltua”, sanoo Huuskonen.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 15/2021

Kommentit (1)

  1. Hyvä juttu kuusi-koivu sekametsäksi. Jos kuusen istutus on tarkoituksella jätetty vähän harvaksi koivun saamiseksi 10-20 % mukaan. Mutta mistä saadaan rauduskoivut, jos luontainen koivu on hieskoivua lähes 100 %. Oma ajatukseni on, että jätän hieskoivuakin. Mitä muutakaan voisin tehdä?

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat